Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR medzi dvoma sčítaniami obyvateľov

Autor ŠÚ SR január 2023 -

Slovenská spoločnosť sa počas 10 rokov výrazne zmenila, čo dokladujú aj doteraz zverejnené výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Zvýšilo sa najvyššie dosiahnuté vzdelanie u obyvateľstva (pribudli vysokoškoláci) a jeho rozmiestnenie v regiónoch, ktoré je výsledkom aj existujúceho trhu práce.

„Sever Slovenska je vzdelanejší ako juh. Najvyššia vzdelanostná úroveň je v Bratislavskom kraji a rastie vo väčšine regiónov, keď za ostatných 10 rokov poklesla len v okrese Rimavská Sobota a Lučenec,“ uvádza sa v pripravovanej štúdii Štatistického úradu SR.

Najvyššiu úroveň vzdelania majú prichádzajúci do Bratislavského a Košického kraja, naopak, najvzdelanejších strácajú Prešovský a Žilinský kraj.

Kariérny potenciál a únik mozgov

Mobilita pracovných síl závisí od kariérneho potenciálu regiónov, pričom najvyšší kariérny potenciál je v Bratislavskom a Košickom kraji.

Aj napriek vyššiemu vzdelaniu majú ženy nižší kariérny potenciál ako muži.

Štúdia podrobnejšie popisuje a identifikuje proces, pri ktorom dochádza k strate ekonomického potenciálu spojeného so vzdelaním v dôsledku odchodu osôb z regiónu. Ponúka tak cenný zdroj informácii umožňujúci jednotlivým regiónom odhaliť vývojové tendencie a prijať korekčné opatrenia.

Informácie zo sčítania sú taktiež kľúčové k tvorbe regionálnych aj národných stratégii.

Do úrovne obcí

Na základe údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v rokoch 2011 a 2021 o mobilite pracovných síl až do úrovne obcí bola vyvinutá metodika tvorby pracovných mikroregiónov.

Tá umožňuje vytvoriť homogénne spojité územné celky na základe pohybu pracujúcich za prácou tak, aby bola minimalizovaná medziregionálna dochádzka a maximalizovaná vnútroregionálna dochádzka.

Celkovo bolo identifikovaných 68 pracovných mikroregiónov.

Uvedenou štúdiou pokračuje ŠÚ SR v diseminácii údajov získaných v rámci sčítania obyvateľov, domov a bytov. Bude dostupná na www.scitanie.sk.

TS ŠÚ SR

 

Obyvateľstvo podľa súčasnej ekonomickej aktivity v SR k 1. 1. 2021

Slovensko štatistikaZdroj: scitanie.sk

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo