Milionári vo svete investícií

Autor J&T Banka február 2023 -
Milionári vo svete investícií Pixabay

Aj napriek turbulenciám na trhoch veria slovenskí a českí dolároví milionári z dlhodobého hľadiska najmä akciovým investíciám. Vyplynulo to z prieskumu pre správu J&T Banka Wealth Report.

Milionári svoje investičné portfólio napriek poklesom nerozpredávajú, ale práve naopak, dokupujú aktíva, pretože veria v ich budúce zhodnotenie. Dôležitejší než časovanie trhu je pre nich výber akcií, do ktorých budú investovať.

„Svedčí to o finančnej vyspelosti milionárov, keď štyria z piatich v našom exkluzívnom prieskume deklarovali, že napriek aktuálne vysokej inflácii svoj spôsob investovania nezmenili,“ konštatovala riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

„Uvedomujú si, že z dlhodobého hľadiska ich investičné portfólio infláciu prekoná, aj keď počas najbližšej doby môže za ňou zaostávať,“ vysvetlila.

Akcie zahraničných firiem

Napriek tomu, že rok 2022 bol jedným z historicky najhorších na akciových trhoch, akcie zahraničných firiem si udržali prvé miesto z hľadiska potenciálu najzaujímavejšieho zhodnotenia medzi slovenskými dolárovými milionármi už tretí rok po sebe.

Na najvyšší stupienok ich dalo takmer dve pätiny našich a tretina českých milionárov.

wealth 1

Ukazuje to rastúci finančný rozhľad milionárov, ktorí si dobre uvedomujú, že sú to práve akcie ako rizikové aktíva, ktoré dokážu doručiť z dlhodobého hľadiska najväčšie zhodnotenie zo všetkých hlavných tried finančných aktív, a to napriek zvýšenej volatilite.

Tá je však čoraz viac vnímaná ako vstupenka, ktorú je potrebné zaplatiť za vynikajúce dlhodobé výnosy porážajúce infláciu. Nejde v podstate o synonymum rizika, ale bohatstva.

Preto je aj pri turbulenciách počas investovania potrebné zostať pokojný, pretože to je jedna z najdôležitejších podmienok úspechu na akciových trhoch.

Už investičná legenda Warren Buffett povedal, že akciové trhy sú nástrojom presunu kapitálu od netrpezlivých k trpezlivým.

Okrem toho milionári vnímajú, že akcie nakúpené počas komplikovaných období na finančných trhoch so zníženými valuáciami by mali mať potenciál veľmi solídneho zhodnotenia.

Stavebné pozemky a rezidenčné nehnuteľnosti

Realitný trh v podobe stavebných pozemkov a rezidenčných nehnuteľností si síce udržal druhé a tretie miesto z hľadiska potenciálu najvyššieho zhodnotenia, no medziročne im verí približne o tretinu menej slovenských dolárových milionárov, pričom podobný trend bol zaznamenaný aj u českých.

Podpísalo sa pod to mimoriadne dynamické a synchronizované zvyšovanie základných úrokových sadzieb centrálnymi bankami prakticky po celom svete v reakcii na vysoké inflačné tlaky. Z globálneho hľadiska bolo najvyššie za ostatné štyri dekády, pri rekordnom raste spotrebiteľských cien v eurozóne.

Vyššie úrokové sadzby budú prirodzene znižovať tlaky na rast cien nehnuteľností a dokonca tlačiť ich ceny nadol, keď sa budú stávať ťažšie dostupnými pri raste nákladov na ich financovanie, čo bude limitovať dopyt po nich.

Navyše, ceny na realitnom trhu boli po predchádzajúcom dlhom období nulových úrokových sadzieb vytlačené na vysoké úrovne, čo znižovalo ich atraktivitu z investičného pohľadu.

Na druhej strane, milionári si všímajú aj ponukovú stranu, ktorá je obmedzená (aj pre rigiditu a zastaranosť územných plánov s nízkou ochotou ich aktualizovať), stavia sa málo a pomaly, čo by mohlo obmedzovať prípadné poklesy cien a pretaviť sa len do spomalenia ich rastu či stagnácie v najbližšom období.

Private equity

Prieskum prvýkrát do rebríčka hodnotenia potenciálneho rastu investícií zaradil samostatne aj investície do private equity. Viac ako pätina slovenských a podobný podiel českých dolárových milionárov si myslí, že atraktívne zhodnotenie by vedeli doručiť práve investície do private equity fondov.

wealth 2

Ide o alternatívny druh investície, ktorá sa stáva čoraz populárnejším a viac zastúpeným nástrojom v ich portfóliách. Investičné stratégie takýchto fondov nie sú zviazané toľkými pravidlami ako klasické fondy kolektívneho investovania, čo so sebou prináša o čosi vyššie riziko, zároveň však aj potenciálne vyššie výnosy.

Inou pozitívnou vlastnosťou private equity je, že firmy v rámci private equity fondov nie sú verejne obchodované a v čase pohybov na trhoch nepodliehajú veľkým výpredajom ako firmy kótované na burzách, čo bolo možné pozorovať počas posledného roka.

Korporátne dlhopisy

Popularita korporátnych dlhopisov medzi majetnými ľuďmi na Slovensku vzrástla oproti predchádzajúcemu vydaniu Wealth Reportu o polovicu na 16 percent.

Jedným z hlavných faktorov rastu ich obľúbenosti je rast výnosov do splatnosti, čo vytvára potenciál, aby ich zhodnotenie porazilo priemernú infláciu za obdobie do splatnosti toho-ktorého dlhopisu či za obdobie minimálneho investičného horizontu dlhopisových fondov.

Milionári, ale aj rôzne ekonomické projekcie totiž čakajú, že aktuálne vysoké inflačné tlaky postupne ustúpia.

Plusom pre podnikové dlhopisy pre časť milionárov je fakt, že v časoch turbulencií na finančných trhoch a zvýšenej averzie voči riziku sú v porovnaní s akciami menej volatilné.

wealth 3

Startupy

Dôvera v startupy medzi milionármi sa znížila, čo súvisí so všeobecným ekonomickým spomalením a značným zdražením financovania pri sprísnení finančných podmienok a podkopaním biznisovej dôvery.

Pre začínajúce firmy, ktoré sú spravidla stratové, sú to silné negatívne faktory komplikujúce ich podnikanie a miera ich prežitia sa preto môže zásadne znížiť.

Zlato

Pohyby na finančných trhoch a pád cien väčšiny tried hlavných finančných aktív zvýšili u našich milionárov popularitu zlata.

Žltý kov bol takisto zasiahnutý výpredajmi, napriek statusu bezpečného prístavu, no to práve mohlo byť dôvodom rastu očakávaní jeho zhodnotenia.

Jednoducho, milionári môžu mať očakávania, že pokles má už za sebou, keď aj väčšina jastrabosti centrálnych bánk je za nami a následné uťahovanie menovopolitických oprát bude už len pozvoľné a čoskoro sa zastaví.

To by sa mohlo pri ekonomickom spomalení pretaviť do kulminácie či poklesu úrokových sadzieb a oslabenia dolára. A to by mohlo byť pre vzácny kov pozitívne.

Kryptomeny

Digitálne meny patrili medzi aktíva, ktoré zaknihovali v minulom roku masívny pokles väčší ako akcie a mnohé z nich stratili aj viac ako dve tretiny hodnoty.

Ukazuje sa, že boli bublinou, ktorú živila likvidita v centrálnych bankách. Len čo sa ich menová politika otočila o 180 stupňov, ceny najrôznejších kryptomien (podobne ako napríklad ceny NFT obrázkov) sa prepadli.

Nepotvrdili svoje postavenie digitálneho bezpečného prístavu. Tomu zodpovedá aj triezvenie slovenských aj českých dolárových milionárov z viery v ne, ktorá poklesla medziročne o 17 percentuálnych bodov na slabých deväť percent.

Pochybnosti o zmysle kryptomien malo už v minuloročnom reporte približne 80 percent milionárov na oboch stranách rieky Moravy.

Metodika prieskumu

Prieskum, ktorý prebiehal v októbri roku 2022, vykonala J&T Banka v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd. Do prieskumu sa zapojilo spolu 309 respondentov z radov dolárových milionárov (117 Slovákov a 192 Čechov). Dáta boli zbierané pomocou on-line dotazníka.

Kvalitatívnu časť prieskumu tvorili hĺbkové rozhovory s 19 dolárovými milionármi (6 zo Slovenska a 13 z Českej republiky).

Cieľom prieskumu bolo zmapovať investičné správanie a životný štýl dolárových milionárov, teda tých, ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 1 milión USD.

J&T Banka

(Výber zo správy J&T Banka Wealth Report; viac informácií je na stránke https://www.jt-wr.com/.)

 

Vývoj očakávania najzaujímavejších zhodnotení investícií

(Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov podľa J&T Banka Wealth Report za rok 2022.)

wealth 4

Mohlo by vás zaujímať:

Blockchain verzus nehnuteľnosti: Ako veľmi konzervatívny investor chcete byť?

Vyhliadky na rok 2023: Nižšie inflačné tlaky a možno aj koniec poklesu akcií

Šokujúce predpovede Saxo Bank na rok 2023: Dôsledky vojnovej ekonomiky

Ekonomiky strednej a východnej Európy sa ukázali byť odolnejšie, ako sa očakávalo

 

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo