Tohtoročné Európske hlavné mesto kultúry leží 90 kilometrov od našich hraníc a očakáva slovenských návštevníkov

Autor Mihály Müller, Dan Swartz február 2023 -
Veszprém Veszprém Foto: VEB 2023

Mesto Veszprém ležiace kúsok od Balatonu má aj v súčasnosti kultúrne vzťahy so Slovenskom. V rámci projektu EHMK očakáva ich posilnenie.

Dňa 1. januára 2023 sa šesťdesiattisícový Veszprém stal na rok nositeľom prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). Jeho program realizuje spoločne s okolitým regiónom Bakony-Balaton pod značkou VEB 2023.

Slovenské súvislosti

Iniciatíva Európske hlavné mesto kultúry je významným programovým prvkom kultúrnej politiky Európskej únie. Cieľom je vzájomné zbližovanie národov Európy prostredníctvom kultúry.

EHMK neznamená iba množstvo programov prebiehajúcich počas jedného roka, ale ide najmä o rozbehnutie a posilnenie dlhodobých procesov.

Pre Veszprém a jeho región tento rok ponúka jedinečnú možnosť na to, aby sa propagovali ako európske kreatívne a kultúrne centrum aj pre hostí zo Slovenska.

Mesto už aj v súčasnosti pestuje silné kultúrne vzťahy so Slovenskom. Hostia zo Slovenska sa pravidelne zúčastňujú na rôznych podujatiach a festivaloch a partnerským mestom Veszprému je Nitra. V rámci programu EHMK 2023 očakávajú organizátori ďalšie posilňovanie kultúrnych vzťahov medzi oboma krajinami.

Napríklad v dňoch 20. novembra až 3. decembra 2023 navštívi v rámci projektu InterUrban región Veszprém-Balaton viacero umelcov z Trenčína a Nitry.

Predtým vystúpi na literárnom festivale Holtszezon Irodalmi Fesztivál v dňoch 23. až 26. februára 19-ročná slovenská hudobníčka Nina Kohout v rámci čiastočne improvizovaného, audiovizuálneho projektu s názvom suΣma.

Programy s ideou a posolstvom

Program EHMK 2023 zahŕňa asi 3 000 jednotlivých podujatí, ktoré sa uskutočnia vo Veszpréme a ďalších vyše 100 obciach regiónu.

Programy organizované počas EHMK VEB2023 odpovedajú na vážne výzvy súčasnej doby prostriedkami umenia a kultúry. Ide v nich napríklad o to, ako navrátiť život do miest.

K ďalším cieľom patrí podpora tradičných činností a aktivít, ktoré zabezpečia budúcnosť aj pre obce, ktoré ležia „na vedľajších cestách“. Je to aj uvedomenie si ekologických výziev, ktorým čelí Balaton a jeho povodie; zapájanie mladých ľudí a vzbudenie ich záujmu o kultúru skrz pozoruhodné predstavenia, ako aj posilňovanie medziľudských väzieb i vo vzťahu k prostrediu a kultúrnemu spolunažívaniu.

Veszprém majú Slováci blízko, najmä tí z juhozápadnej časti krajiny. Cesta autom z Bratislavy tam trvá 2 a pol hodiny a vlakom 4 hodiny, z družobnej Nitry je to len o málo viac.

Mihály Müller, Dan Swartz

VEB2023

Multimédiá

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo