NASA chce na Mesiaci postaviť potrubie na kyslík, objednala si štúdiu uskutočniteľnosti

Autor Elliot Carol február 2023 -
NASA chce na Mesiaci postaviť potrubie na kyslík, objednala si štúdiu uskutočniteľnosti Vizualizácia: Lunar Resources

Spoločnosti Lunar Resources a Wood majú preskúmať technické možnosti transportu kyslíka z jeho ložísk na lunárnom južnom póle k blízkej základni obývanej ľuďmi.

Lunar Resources, priekopnícka vesmírno-priemyselná spoločnosť, a Wood, globálny líder v oblasti poradenstva a inžinierstva so špičkovými odbornými znalosťami v oblasti pozemných potrubných dopravných systémov, získali grant v rámci programu NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC).

Toto ocenenie znamená financovanie štúdie uskutočniteľnosti pre Lunar South Pole Oxygen Pipeline (LSPOP), potrubie na južnom póle Mesiaca na prepravu plynného kyslíka z miesta ťažby do navrhovanej budúcej lunárnej základne.

Ťažba a hutníctvo na Mesiaci

„Pre Ameriku je nevyhnutné, aby vyvinula priemyselnú infraštruktúru na Mesiaci, čo umožní jej trvalú prítomnosť. Sme nadšení, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Wood na vývoji LSPOP, ktorý prináša vytvorenie prvého tímu pre navrhnutie revolučnej lunárnej infraštruktúry,“ povedal CEO spoločnosti Lunar Resources Elliot Carol.

Získavanie kyslíka na Mesiaci je nevyhnutné pre lunárne operácie. Preprava plynného kyslíka je však veľkou výzvou.

„Odhadujeme, že použitie robotických roverov na prepravu plynného kyslíka v plynových nádržiach by spotrebovalo viac energie na prepravu toho kyslíka ako na jeho ťažbu,“ povedal Peter Curreri, hlavný vedecký pracovník Lunar Resources.

Lunar Resources a Wood sa spojili, aby ich projektový tím vypracoval komplexnú systémovú štúdiu LSPOP. Tá bude zahŕňať preskúmanie uskutočniteľnosti budovania komponentov potrubia priamo na mieste, z rúd kovov nájdených na Mesiaci v dostatočnom množstve.

Lunar Resources vedie vývoj elektrolýzy roztaveného regolitu (mesačnej horniny) a extrahovania vysoko čistého železa, hliníka a kremíka pomocou tohto procesu. Firma vybudovala systémy funkčné v plnom rozsahu, ktoré sa otestujú počas výprav na Mesiac.

Návrh potrubia pre nové prostredie

„Preniesť naše odborné znalosti o plynovodoch na mesačný povrch je pre nás neuveriteľne vzrušujúce. A to ako z hľadiska potenciálneho vplyvu, ktorý by tento plynovod mohol mať na vývoj letov na Mesiac, tak aj pre technické výzvy, ktoré musíme vyriešiť, aby sme zrealizovali takto pokročilý projekt,“ povedal viceprezident spoločnosti Wood Mark Netzel.

Matthew Laborde, technický poradca Lunar Resources, konštatoval: „Prostredie Mesiaca je v porovnaní so Zemou noc a deň. Konkrétne, znížená gravitácia a vákuum prinútia tím prepísať pravidlá navrhovania potrubí.“

Grant NIAC pokrýva vypracovanie štúdiu uskutočniteľnosti v termíne do 9 mesiacov. Tá je zároveň súčasťou širšieho zámeru Lunar Resources navrhnúť systém zásobovania lunárnej stanice komoditami vyťaženými na južnom póle Mesiaca. Termín jeho doriešenia je rok 2028.

Elliot Carol
Lunar Resources

LSPOP potrubie

 

Multimédiá

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo