Bratislavský metropolitný región trpí disparitami a nedofinancovaním, ale jeho skúsenosti zaujímajú partnerov v EÚ

Autor Lucia Forman marec 2023 -
Marine Gaudron (CEMR*), Juraj Droba a Ralph Schlusche (IKM) Marine Gaudron (CEMR*), Juraj Droba a Ralph Schlusche (IKM)

Župan Juraj Droba je spravodajcom oficiálneho dokumentu Európskeho výboru regiónov k problematike metropolitných regiónov. K tejto téme vystúpil aj na nedávnej konferencii v Bruseli.

V stredu 1. marca 2023 sa v Bruseli uskutočnila konferencia „Metropolitan Regions Shaping Transformation“ zameraná na úlohu metropolitných regiónov v procese environmentálnej a digitálnej transformácie a ich postavenie v rámci kohéznej politiky po roku 2027. Podujatie spoluorganizovali združenie nemeckých metropolitných regiónov IKM a zastúpenie Bavorska pri EÚ v Bruseli.

Jedným z účastníkov panelovej diskusie na konferencii bol aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Diskusia bola venovaná postaveniu a výzvam, ktoré stoja pred metropolitnými regiónmi ako v súčasnom programovom období politiky súdržnosti EÚ (2021 – 2027), tak aj v tom budúcom po roku 2027.

Špecifické problémy regiónov a BSK

Predseda BSK v diskusii zdôraznil, že „metropolitné regióny čelia špecifickým výzvam v oblasti životného prostredia, udržateľnej dopravy či sociálnej inklúzie, ktoré musia byť adekvátne reflektované v rámci kohéznej politiky“.

Pripomenul aj úlohu miestnych a regionálnych orgánov, ktoré stáli v prvej línii pri zvládaní kríz, či už išlo o pandémiu covidu, energetickú krízu alebo poskytovanie pomoci ľuďom utekajúcim z Ukrajiny.

Informoval, že Bratislavský kraj stále trpí disparitou medzi úrovňou infraštruktúry samotnej Bratislavy a menších miest v jej okolí, čo je dedičstvo ešte po bývalom režime. Riešenie tohto problému si vyžaduje značné financie, ktorých však nie je k dispozícii dostatok.

Metropolitná agenda je podľa J. Drobu jednou z kľúčových priorít Bratislavského kraja, ktorú chce aktívne presadzovať v rámci všetkých dôležitých diskusií o politike súdržnosti.

Spravodajca pre strategické stanovisko

Juraj Droba sa na úrovni EÚ aktívne venuje problematike metropolitných regiónov už od roku 2019, keď bol vymenovaný za spravodajcu stanoviska Európskeho výboru regiónov – dokumentu s názvom „Metropolitné regióny: výzvy a postavenie v rámci budúcej politiky súdržnosti po roku 2020“.

Toto stanovisko zdôrazňuje potenciál metropolitných regiónov, upozorňuje na ich najdôležitejšie výzvy a navrhuje možnosti podpory a riešení z európskej perspektívy.

Nemecké regióny a stredoeurópski hostia

Na konferencii v Bruseli sa zúčastnila aj Melanie Huml, ministerka pre európske a zahraničné záležitosti Bavorska.

Jakob Richter a Christa Standecker zo Združenia nemeckých metropolitných regiónov vyzdvihli postavenie týchto regiónov v rámci EÚ. Zdôraznili, že úspešnosť akejkoľvek transformácie, či už zelenej, digitálnej, sociálnej alebo ekonomickej, je založená na partnerstvách a vzájomnej spolupráci.

V rámci programu vystúpili na konferencii aj zástupcovia nemeckých regiónov Severozápad, Porúrie, Norimberg a Stuttgart, ako aj František Kubeš z magistrátu mesta Brna.

Spolupráca s Bavorskom v odbornom školstve

J. Droba popri konferencii absolvoval aj rokovanie s ministerkou M. Humlovou. Témou bola spolupráca medzi Bavorskom a Bratislavským krajom najmä pri zdieľaní know-how v oblasti stredného odborného vzdelávania či budovania stredoškolských kampusov.

Župan sa s bavorskou ministerskou dohodol na nadviazaní spolupráce medzi strednými školami zameranými na oblasti vinárstva, ovocinárstva, záhradníctva a gastronomických služieb.

Lucia Forman, hovorkyňa BSK

Pozn. *CEMR = Rada európskych obcí a regiónov

 

200713 LV Bayern 300dpi 2 von 64 geaendert 1470x828Budova zastúpenia Bavorska pri EÚ v Bruseli v susedstve Európskeho parlamentu

 

Záznam konferencie Metropolitan Regions Shaping Transformation z 1. 3. 2023:

Multimédiá

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo