Stanú sa medicínske roboty štandardom aj na Slovensku?

Autor TS marec 2023 -
Stanú sa medicínske roboty štandardom aj na Slovensku? CMR Surgical

Nové technológie a metódy dávajú lekárom do rúk účinné nástroje v boji so závažnými chorobami.

Voľba a výber najmodernejších a zároveň najvhodnejších prístrojov medicínskej techniky je výzvou pre nejeden zdravotnícky tím špecialistov. O možnostiach medicínskej techniky hovorí obchodný manažér spoločnosti Unique Medical, s. r. o., Richard Biely.

Roboty sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou viacerých odvetví nevynímajúc zdravotnú starostlivosť. Aký je ich prínos a kde sa najviac nasadzujú?

Robotika má v histórii zdravotníctva za sebou už niekoľko dekád. V mnohých krajinách je považovaná za samozrejmosť hlavne pri chirurgickej liečbe onkologických ochorení. V posledných rokoch sa robotika využíva aj v neurochirurgii, ORL a ortopédii.

Za lídra robotiky v zdravotníctve považujú Nemecko, ktoré sa už v roku 2018 stalo jednotkou na európskom trhu a jeden robotický systém tam pripadal na 600-tisíc obyvateľov. Na porovnanie, susedné Poľsko malo v tom istom roku dva aktívne robotické systémy. Dnes ich je viac ako tridsať – napríklad systém DaVinci či Versius – a každým rokom počet exponenciálne narastá.

Dôležitým krokom terapie je plánovanie, ktoré zabezpečujú klinickí fyzici. Jeden z najväčších výrobcov protónovej terapie je spoločnosť IBA, s ktorou spolupracujeme.

Richard Biely Unique Medical 101062Richard Biely

Vaša spoločnosť poskytuje know-how o robotických operačných systémoch. Ktoré produkty ponúkate?

Cieľom našej spoločnosti Unique Medical je prinášať technológie, ktoré sprístupňujú možnosti operačného riešenia miniinvazívnym spôsobom, a tým prinášajú aj benefity pre pacientov.

Práve preto sme nadviazali spoluprácu s Cambridge Medical Robotics (CMR Surgical), ktorých robotický systém Versius je navrhnutý tak, aby bol prístupný pre každú nemocnicu a tým dostupnejší pre pacientov.

Kompaktnosť systému je kľúčová. Miesta, kde pracoviská s kvalitným operačným tímom nevedeli priniesť robotiku kvôli nákladným priestorovým úpravám, sú dnes už minulosťou. Veríme, že sa robotika na Slovensku stane štandardom operačného riešenia nielen onkologických výkonov.

Na následky rakoviny zomiera v Európe viac ako štvrtina populácie a v súčasnosti zabíja čoraz častejšie aj mladých ľudí. Ktoré metódy a medicínske zariadenia tu pomáhajú najviac?

V ideálnom svete by bola odpoveď veľmi jednoduchá – prevencia. Žiaľ, realita býva často iná aj v prípadoch, keď ľudia na prevenciu dbajú.

V boji proti onkologickým nálezom, ktoré nie je možné riešiť chirurgickým odstránením, prichádza na pomoc okrem farmakoterapie aj rádioterapia, ktorá neustále posúva svoje hranice. Stáva sa presnejšou na detekciu tumoru a šetrnejšou pre zdravé tkanivo.

Jedným z riešení je stereotaxia produkovaná lineárnym fotónovým urýchľovačom. Dnes tieto urýchľovače dokážu upriamiť dávku žiarenia v submilimetrovej rovine. Počas jednej alebo viacerých frakcií tak zabezpečia vysokú dávku žiarenia priamo do tumoru a súčasne minimalizujú poškodenie zdravého tkaniva.

Novinkou pre terapiu intrakraniálnych nálezov je gyroskopický fotónový urýchľovač ZAP-X, ktorý dodáva žiarenie z vyše 260 možných uhlov. Urýchľovač funguje na báze fotónov a nepotrebuje žiadny rádioaktívny materiál ako kobalt 60. Okrem šetrenia vysokých nákladov na výstavbu tieniacej miestnosti to umožňuje aj prítomnosť personálu pri pacientovi.

Dôležitým krokom terapie je plánovanie, ktoré zabezpečujú klinickí fyzici. Jeden z najväčších výrobcov protónovej terapie je spoločnosť IBA, s ktorou spolupracujeme.

Aké postavenie pri liečení nádorov má dnes rádioterapia?

Protónová rádioterapia predstavuje najkomplexnejšie terapeutické riešenie medicíny. Protóny sú v cyklotróne urýchlené približne na polovicu rýchlosti svetla, a tým získajú energiu na zničenie nádorov v hĺbke až 30 centimetrov.

Následne sú protóny vplyvom silného magnetického poľa s vysokou presnosťou formou lúča prenesené do nádoru. Pri zbrzdení v nádorovom tkanive dôjde k uvoľneniu energie, ionizácii a poškodeniu DNA zasiahnutej bunky. Ak je toto poškodenie viacpočetné, rakovinová bunka sa prestáva deliť alebo umiera.

Dôležitým krokom terapie je plánovanie, ktoré zabezpečujú klinickí fyzici. Jeden z najväčších výrobcov protónovej terapie je spoločnosť IBA, s ktorou spolupracujeme.

Do lekárskej praxe prináša zaujímavé produkty aj trojdimenziálne zobrazovanie a rozšírená realita. V praxi ide o holografické okuliare. Aké možnosti poskytujú lekárom?

Rozšírená realita (AR – augmented reality) sa stáva čoraz populárnejšou asi v každej oblasti technológií. Pomáha zvýšiť predstavivosť, komunikáciu a spracovanie dát. A tieto aspekty dnes môžu výrazne pomôcť aj v medicíne.

Operatér, ktorý by mal možnosť nazrieť do vnútra pacienta pred operáciou, by bol vždy o krok vpred. Samozrejme, obvykle má k dispozícií štandardné predoperačné snímky, no nie je vždy jednoduché predstaviť si podľa toho napríklad patofyziológiu, cievne zásobenia alebo prerastený tumor.

Práve na tieto účely vyvinula poľská spoločnosť Medapp prvý certifikovaný holografický systém Carnalife Holo. Na základe algoritmov dokáže tento systém veľmi rýchlo skonštruovať 3D holografický obraz skríningu, v ktorom je možné pracovať so všetkými Dicom dátami predoperačne aj intraoperačne.

Operatér má priamo na operačnom stole možnosť prispôsobiť hologram reálnej veľkosti otáčaním, posúvaním, škálovaním, alebo virtuálnym vstupom do anatomických štruktúr. Robí to pomocou gest a hlasových príkazov, bez straty sterility a nutnosti spolupráce s ďalším technikom. AR okuliare sa stávajú pomocnou interaktívnou obrazovkou, ktorá je k dispozícii pri plánovaní zákroku aj počas neho.

Sme radi, že prinášaním nových technológií na slovenský trh môžeme prispieť k výsledkom práce lekárov pri poskytovaní kvalitnej starostlivosti pacientom.

TS

Multimédiá

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo