Zamestnanci a nové technológie: Aby si udržali ľudí, musia firmy investovať do IT správnym spôsobom

Autor PRServis marec 2023 -
Zamestnanci a nové technológie: Aby si udržali ľudí, musia firmy investovať do IT správnym spôsobom Pixabay

To, že procesy a systémy sú zacielené na dobré podmienky zamestnancov na pracovisku, si myslí viac manažérov ako ich podriadených. Pri nedostatočnom pracovnom komforte hrozí odchod talentovaných pracovníkov.

Prieskum, ktorý zverejnila spoločnosť Ricoh Europe, odhalil nesúlad medzi vnímaním podmienok na pracovisku z pohľadu zamestnávateľov a zamestnancov.

Anketu uskutočnila spoločnosť Opinium a analyzovala spoločnosť CEBR a zúčastnilo sa na nej asi 6 000 zamestnancov a 1 500 osôb s rozhodovacími právomocami zo siedmich európskych krajín*.

Ukázalo sa, že takmer tri štvrtiny (72 %) osôb s rozhodovacími právomocami tvrdia, že procesy a systémy na pracovisku navrhujú s ohľadom na podmienky pre zamestnancov, ale len 58 % zamestnancov si myslí to isté. Viac ako tretina (36 %) zamestnancov uvádza, že nové technológie zavádzané vo firme neovplyvňujú ich prácu.

To naznačuje, že mnohí zamestnávatelia nedokážu pochopiť a zohľadniť potreby svojich ľudí, pokiaľ ide o digitálnu transformáciu. V dôsledku toho sa investície do technológií, určené na zlepšenie pracovnej skúsenosti, môžu míňať účinkom.

Ustrážiť si produktivitu a talenty

Firmy, ktoré nekonajú, by mohli ohroziť svoju produktivitu a rast, ako aj prilákanie a udržanie si talentov. Je to dôležité, keďže každý tretí zamestnanec (30 %) uvádza pracovné podmienky a skúsenosti ako dôvod, prečo zostáva u svojho súčasného zamestnávateľa.

Navyše, nahradenie talentov môže byť drahé, keďže podľa prieskumu priemerné náklady na nahradenie zamestnanca v EÚ predstavujú 10 600 eur.

Zohľadniť názory zamestnancov

Využívanie digitálnych technológií pracovného priestoru (workspace) určených na zlepšenie komfortu zamestnancov je nízke. Každá tretia európska firma v súčasnosti nepoužíva softvér na zvýšenie produktivity a správu projektov (32 %), automatizačný softvér (34 %) ani technológie hybridného stretávania (30 %) napriek tomu, že zamestnanci si ich zavedenie želajú.

Ak chcú zamestnávatelia vytvoriť atraktívnu ponuku pre zapojenie zamestnancov, musia tieto veci s nimi konzultovať a zabezpečiť, aby bola spätná väzba od nich zakomponovaná do riešení na pracovisku.

Zavedenie stratégií a investícií zameraných na ľudí (people-centric) zlepšuje pracovné skúsenosti a lojalitu zamestnancov. Zároveň umožňuje, aby robili prácu efektívnejšie a dosahovali lepšie výsledky.

Z prieskumu vyplýva, že mnohí zamestnanci si to už veľmi dobre uvedomujú, pričom väčšina (64 %) poznamenala, že by mohli svojej spoločnosti priniesť väčšiu hodnotu pomocou správnych technológií a nástrojov.

Zamerané na ľudí

Generálna riaditeľka Ricoh Europe Nicola Downing uviedla: „Firmy intenzívne pracujú na tom, aby zabezpečili investície do nástrojov a technológií, ktoré zabezpečia ich rast v budúcnosti a pomôžu im udržať si konkurencieschopnosť. Náš prieskum však naznačuje, že sa im nedarí spolupracovať so zamestnancami na procesoch a službách, ktoré im uľahčia, zefektívnia a v mnohých prípadoch aj spríjemnia prácu.

Kompetentní si nemôžu dovoliť otáľať. Bez optimálneho pracovného prostredia sa môžu zamestnanci začať obzerať po nových pracovných príležitostiach.“

Podľa regionálnej šéfky Ricohu musia byť ľudia v centre akejkoľvek transformácie pracoviska, pričom ich potreby a problémy musia byť vypočuté a aktívne riešené. Je to nevyhnutné na prilákanie a udržanie talentov, zvýšenie produktivity pri spolupráci a zabezpečenie pocitu naplnenia prostredníctvom práce v spoločnosti.

PRServis

* Spojené kráľovstvo, Írsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Holandsko.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo