Pracovný trh očakáva oživenie, ukázal prieskum

Autor Daniela Rifaiová marec 2023 -

Po zimnom útlme plánuje na jar viac firiem vytvárať nové pracovné miesta, odhaduje ManpowerGroup.

Európa prekonala zimné mesiace bez toho, aby sa naplnili najvážnejšie obavy z energetickej krízy. Slovenské firmy v najbližších mesiacoch plánujú opäť vytvárať viac pracovných miest, a to najmä v odvetviach, ktoré ešte v predchádzajúcom štvrťroku plánovali prepúšťanie. Ukazujú to výsledky pravidelného štvrťročného prieskumu ManpowerGroup Slovensko, vykonaného na vzorke 510 zamestnávateľov.

Čistý index trhu práce na Slovensku, očistený o sezónne výkyvy, dosahuje úroveň +10 %. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom ide o nárast indexu o štyri percentuálne body. Medziročne index trhu práce narástol o dva percentuálne body.

Vlaňajší prieskum trhu práce na druhý kvartál sa pritom realizoval ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine. Firmy sa však stále spamätávali z pandémie.

Ťažko predvídateľná situácia najmä v krajinách v blízkosti Ukrajiny pretrváva, no po období vyčkávania a zmrazovaní náboru mnohé firmy pociťujú, že potrebujú posilniť zamestnanecké rady.

Index trhu práce globálne

Globálne výsledky nepriniesli v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom výrazne výkyvy. Čistý index trhu práce ostal nezmenený, na úrovni +23 %. Medziročne globálny čistý index trhu práce klesol o šesť percentuálnych bodov.

„Slovenskí zamestnávatelia boli v uplynulých mesiacoch zdržanlivejší, čakali, ako sa bude ďalej vyvíjať ekonomická situácia a energetická kríza. V súčasnosti väčšia časť trhu obnovuje nábory, pretože firmy si uvedomujú, že bez dostatku kvalifikovaných ľudí nemôžu ďalej napredovať,“ uviedla generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz.

„Pod tlakom na zvýšenie energetickej nezávislosti čoraz viac firiem investuje do budovania ekologických riešení, čo stimuluje vznik nových pracovných miest v takzvanej zelenej ekonomike,“ dodala.

Porovnanie plánov náboru podľa odvetvia

Najviac nových pracovných miest plánujú vytvoriť firmy, ktoré pôsobia v oblasti komunikačných služieb (čistý index trhu práce +47 %). V porovnaní s minulým štvrťrokom, keď bol index záporný (-15 %) je to nárast o 62 percentuálnych bodov. Medziročne ide o nárast o 27 percentuálnych bodov.

Nových ľudí plánujú vo väčšej miere naberať aj spoločnosti v sektore energetiky a sieťových odvetví (+39 %), v ktorom ešte v predchádzajúcom štvrťroku plánovalo viac firiem prepúšťať ako prijímať nových ľudí. Index trhu práce v tomto sektore narástol o 53 percentuálnych bodov.

Regionálne porovnanie

Zamestnávatelia vo všetkých regiónoch plánujú prijímať viac ľudí ako prepúšťať. Najviac firiem predpokladá nábor nových ľudí v Bratislave s čistým indexom trhu práce +12 % a na západnom Slovensku (+12 %).

Oba regióny sú v porovnaní s minulým štvrťrokom stabilné, v porovnaní s vlaňajškom však Bratislava zaznamenala pokles o 10 percentuálnych bodov. Západné Slovensko, naopak, zlepšenie o 6 percentuálnych bodov.

Firmy na strednom Slovensku sú opatrne optimistické (+5 %), podobne ako na východnom Slovensku (+4 %).

Porovnanie podľa veľkosti firiem

Najviac zamestnancov plánujú prijímať veľké firmy. U organizácií, ktoré zamestnávajú nad 250 ľudí, dosahuje čistý index trhu práce +17 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je to nárast o 10 percentuálnych bodov.

Malé firmy do 10 zamestnancov sú v plánoch náboru hneď za veľkými firmami (+14 %), čo je niekoľkoročný rekord. Práve malé firmy v posledných rokoch plánovali naberať ľudí len veľmi mierne, či dokonca chceli redukovať počet zamestnancov, a to najmä počas pandémie.  

Globálny vývoj na trhu práce

Zamestnávatelia na celom svete naďalej očakávajú, že v druhom štvrťroku budú prijímať viac pracovníkov ako prepúšťať. Globálny, sezónne očistený čistý index trhu práce dosahuje +23 %.

Spomedzi najväčších svetových ekonomík má pozitívne náborové plány na najbližšie mesiace USA (+30 %), Francúzsko (+26 %), Veľká Británia (+21 %) a Nemecko (+19 %)

Z regionálneho hľadiska majú v nasledujúcom štvrťroku najsilnejšie náborové plány zamestnávatelia v Severnej Amerike (+30 %), nasleduje Južná a Stredná Amerika (+27 %) a Ázia a Tichomorie (+27 %), zatiaľ čo najslabšie náborové plány, hoci stabilné, majú zamestnávatelia v Európe, na Blízkom východe a v Afrike (+18 %).

Vôbec najoptimistickejšie sú organizácie v Paname (+41 %), Kostarike (+38 %) a Guatemale (+38 %), najmenej optimistické v Maďarsku (+2 %), Grécku (+7 %) a Poľsku (+8 %).

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa predpovede zlepšili v 22 krajinách, pričom najväčšie medzikvartálne zmeny nastali v Európe – najmä v Českej republike (+14 %), Nórsku (+10 %) a Holandsku (+10 %).

Hlavné zistenia

  • 29 % slovenských zamestnávateľov očakáva nárast počtu zamestnancov, 18 % predpokladá pokles a 46 % neočakáva žiadnu zmenu, zvyšných 7 % sa nevyjadrilo.
  • Na základe týchto dát predstavuje čistý index trhu práce na Slovensku očistený o sezónne výkyvy pre druhý štvrťrok 2023 hodnotu +10 %.
  • Najvyšší čistý index práce je v Bratislave (+12 %) a na západnom Slovensku (+12 %) a najnižší na východnom Slovensku (+4 %).
  • Najviac nových pracovných príležitostí očakávajú hlavne firmy, ktoré podnikajú v oblasti komunikačných služieb s čistým indexom na úrovni +47 %, energetiky a sieťových odvetí (+39 %), spotrebného tovaru a služieb (+20 %).
  • Z veľkých svetových ekonomík majú pozitívne náborové plány na najbližšie mesiace USA (+30 %), Francúzsko (+26 %), Veľká Británia (+21 %) a Nemecko (+19 %).

Daniela Rifaiová, ManpowerGroup Slovensko

Prezentácia k prieskumu a téme Pracovný trh očakáva oživenie.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo