Axis Body Worn Live umožňuje v reálnom čase streamovať video z osobných kamier

Autor Marek Pavlica, Juraj Redeky máj 2023 -

Nositeľné kamery sú nástrojom prevencie pre bezpečnostné zložky, pretože ľudia sa v krízových situáciách obvykle správajú inak, ak vedia, že ich sníma kamera.

Spoločnosť Axis Communications uviedla na trh službu Axis Body Worn Live, ktorá slúži na živé streamovanie dát v podobe videa, zvuku a metadát z nositeľných kamier Axis.

Axis Body Worn Live podporuje informované rozhodovanie operátorov na základe živého prenosu a v teréne pre samotných nositeľov kamier zaistí vyššiu bezpečnosť.

Rýchle spustenie

Kamery Axis určené na nosenie na tele neslúžia len policajtom a bezpečnostným agentúram. Využitie nájdu v rôznych odvetviach a profesiách, ako sú napr. revízori, zdravotníci a opatrovatelia alebo napríklad kuriéri a čašníci.

Tieto kamery sú rovnako silným preventívnym nástrojom, pretože ľudia sa v krízových situáciách správajú úplne inak, keď vidia, že ich práve sníma kamera.

Nositeľné kamery Axis W101 (rovnako aj predošlý model Axis W100) sú vybavené veľkým, ľahko prístupným tlačidlom, ktoré spúšťa záznam jediným kliknutím.

Kľúčovou funkciou je tu možnosť aktivovať tzv. buffer alebo prednahrávku. Táto až 90-sekundová sekvencia sa automaticky pripojí k nahrávke vo chvíli, keď nositeľ kameru zapne, čo umožňuje „vrátiť čas“ o minútu a pol späť a tým lepšie zmapovať pôvod, podnety, aj reakcie jednotlivých účastníkov danej situácie.

Živé spojenie s operátorom

Nová služba Axis Body Worn Live slúži na streamovanie videa, zvuku a aj metadát z nositeľných kamier Axis v reálnom čase.

Operátorom pomáha v informovanom a rýchlom rozhodovaní o vzniknutej situácii, no a samotným nositeľom kamier dáva väčší pocit bezpečia vďaka tomu, že sa celý incident prenáša naživo a operátor na centrálnom dispečingu môže vydať pokyn alebo privolať ďalšiu pomoc.

Dátový stream je pritom chránený šifrovaním po celej trase medzi oboma koncovými bodmi.

Nositeľ kamery môže dátový stream aktivovať súčasne s nahrávaním a operátor môže vo svojom systéme na správu videa dostať automatické upozornenie, aby si zobrazil údaje o GPS polohe a sledoval video v reálnom čase pomocou cloudovej aplikácie.

V okamihu, keď operátor začne sledovať živý prenos, dostane upozornenie aj používateľ (nositeľ kamery). Všetky oprávnenia môže administrátor prideľovať v nastaveniach.

Dáta z videí sú v cloude

Axis Body Worn Live funguje nezávisle na výbere firemného systému pre správu videa (VMS) alebo dôkazov (EMS). Dátový stream je možné zobraziť na počítačoch alebo mobilných zariadeniach a je možné ho streamovať jednému alebo viacerým operátorom súčasne.

Služba beží na platforme Microsoft Azure, dáta sú v cloude prístupné po dobu 24 hodín a vyrovnávacia pamäť zabezpečuje, že nedôjde k strate ani v prípade dočasného výpadku počas prenosu.

Kamery sa pripájajú prostredníctvom vopred nakonfigurovaného wi-fi zariadenia. Axis Body Worn Live je v súlade s GDPR a priebežne sa aktualizuje s pomocou najnovších verzií softvéru.

Medzi kľúčové charakteristiky AXIS Body Worn Live patria:

  • 24-hodinové uchovávanie dát,
  • šifrovanie zabezpečené na celej trase prenosu medzi oboma koncovými bodmi,
  • vyhľadávanie chýbajúcich dát,
  • fungovanie nezávislé na VMS alebo EMS,
  • platforma Microsoft Azure.

Marek Pavlica, Axis Communications

Juraj Redeky, Taktiq Communications

AXIS Body worn Camera

Multimédiá

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo