O investičnom nástroji SPAC počuť čoraz viac. Ten prvý v strednej Európe má slovenské korene

Autor Eva Sadovská jún 2023 -
O investičnom nástroji SPAC počuť čoraz viac. Ten prvý v strednej Európe má slovenské korene Pixabay / Gerd Altmann

Pojem SPAC sa postupne dostáva aj do slovníka investorov zo strednej a východnej Európy. V USA sa pritom považuje za atraktívnu formu zhodnocovania peňazí investorov a získavania kapitálu pre firmy už niekoľko rokov.

Svoj historicky prvý SPAC má od roku 2022 aj náš región, teda stredná a východná Európa. V západnej Európe pritom tiež nejde o úplnú novinku. Najsilnejším bol rok 2021, počas ktorého bolo na európskych burzách kótovaných až 32 SPACov.

V analýze sa venujeme tomu, čo to SPAC je, ako sa tento investičný nástroj na európskych burzách v posledných rokoch etabloval, a aj tomu, ako si vybrať kvalitný SPAC.

V analýze sa dozviete:

 • čo je to SPAC,
 • ako sa darilo tomuto investičnému konceptu v Európe počas posledných rokov,
 • ako si vybrať kvalitný SPAC
 • a ako je na tom so SPACmi náš región.

Čo je SPAC a čo znamená do neho investovať

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) je spoločnosť, ktorá vzniká za účelom rýchlejšieho a jednoduchšieho vstupu firiem na burzu cenných papierov. V čase vzniku ide o prázdnu spoločnosť, naplnenú finančnými prostriedkami akcionárov, bez konkrétnej činnosti.

SPAC následne vstupuje na burzu, kde si jej akcie môžu kupovať investori. Tým sa stáva úložiskom peňazí, ktoré čakajú na vhodnú investičnú príležitosť – cieľovú spoločnosť, s ktorou sa sfúzuje.

 • Tým, že investori vložia do SPACu peniaze, dávajú sponzorovi* transakcie mandát na to, aby našiel vhodnú cieľovú spoločnosť s rastovým potenciálom.
 • V ďalšej fáze SPAC kupuje podiel v takejto firme a prichádza k fúzii. Investori, ktorí s akvizíciou nesúhlasia, môžu požiadať o navrátenie vložených prostriedkov.
 • Cieľová firma po spojení využije peniaze investorov na rozvoj, rast a vstup na nové trhy. Ak sa vhodná cieľová spoločnosť do určitej doby nenájde, SPAC investorom peniaze vráti a zanikne.

*Pozn.: Sponzorom SPACu je fyzická osoba alebo spoločnosť, ktorá iniciovala založenie SPACu. Táto osoba alebo spoločnosť by mala disponovať skúsenosťami (napr. aj s úspešnými IPO na burze cenných papierov) a tímom profesionálov, ktorí už majú za sebou skúsenosti s realizáciou obdobných transakcií.

SPACy v západnej Európe

Investičný koncept SPAC sa postupne etabluje aj v Európe. Potvrdzujú to aj údaje spoločnosti White & Case, ktoré sú zamerané na vývoj IPO (Initial Public Offering) spoločností typu SPAC.

Kým v rokoch 2019 a 2020 boli na európskych burzách cenných papierov uvedené 1 a 2 SPACy, tak počas roka 2021 išlo až o 32 SPAC transakcií.

Rok 2022 bol pre finančné trhy jedným z najturbulentnejších. Aj v prípade dynamiky SPACov na európskych burzách bolo cítiť určitý útlm, nakoľko v prvom polroku 2022 bolo uvedených 8 SPACov.

Investičné koncepty typu SPAC sú pritom najrozšírenejšie na burzách v Holandsku (za analyzované obdobie s počtom 18), v Nemecku (6), Francúzsku (6) a vo Veľkej Británii (5).

SPAC tabuľka

Podľa údajov platformy Mergermarket európske spoločnosti typu SPAC najčastejšie nakupujú podiely vo firmách zameraných na finančné služby, energetiku, ale aj biotechnológie, počítačový softvér, automotive, dopravu či e-commerce.

 Prvý SPAC má aj stredná a východná Európa

Historicky prvým SPACom v rámci regiónu strednej a východnej Európy je Wood SPAC One, a. s. (WSO).Úpis akcií po uvedení na pražskej burze cenných papierov prebiehal od 10. februára do 29. apríla 2022. Za toto obdobie vložilo do SPACu sumu 540 miliónov českých korún (asi 23 mil. EUR) vyše 400 investorov.

Vybranú cieľovú spoločnosť Footshop, s. r. o., predstavili investorom a verejnosti 13. apríla 2023 a následne sa začala schvaľovacia fáza.

Footshop je európsky maloobchodný predajca prémiovej streetwearovej obuvi a oblečenia založený v roku 2012 v Prahe. Spoločnosť predáva výrobky online predovšetkým v Európe, ale jej e-shop je dostupný celosvetovo. Zakladateľ spoločnosť Peter Hajduček pochádza zo Slovenska.

„Dňa 16. mája 2023 odsúhlasili investori WSO výber cieľovej spoločnosti, keď spojenie so spoločnosťou Footshop schválilo na valnom zhromaždení 78,2 % hlasov. Investori tak udelili formálny súhlas sdokončením a vysporiadaním transakcie, prostredníctvom ktorej získajú 45%-ný podiel v spoločnosti Footshop,“ priblížil situáciu Oliver Polyák, manažér oddelenia investičného bankovníctva Wood& Company, ktorý je zároveň členom predstavenstva WSO.

Transakcia by sa mala realizovať v priebehu leta 2023, t. j. vtedy by mala byť dokončená biznisová kombinácia. Akcie Footshopu by sa po fúzii oboch spoločností mali stať verejne obchodovateľnými na pražskej burze.

5 výhod, ktoré prináša SPAC pre investorov

 • Nadobudnutie významného menšinového podielu v cieľovej spoločnosti, ktorá spĺňa vopred stanovené podmienky a má atraktívny rastový potenciál do budúcnosti.
 • Možnosť participácie aj pre menších investorov, pre ktorých sú klasické private equity investície finančne nedostupné.
 • Atraktívna štruktúra SPAC ponúka warranty, ktoré zvyšujú výnosy pre investorov. Warrant je cenný papier, ktorý investora oprávňuje získať dodatočné akcie za vopred stanovenú symbolickú cenu. V prípade úspešného obchodovania novej firmy na burze sú pôvodní investori v porovnaní s novými vo výhode.
 • Minimálne riziko – finančné prostriedky získané od investorov sú umiestnené na viazanom účte a v podstate v plnej výške vrátené v prípade, ak nepríde k akvizícii alebo ak investor hlasuje proti plánovanej investícii a požiada o vyplatenie vložených prostriedkov.
 • Obchodovanie s akciami SPACu na burze zaručuje likviditu investície, t. j. možnosť rýchleho predaja bez významných pohybov ceny a bez straty na hodnote.

5 výhod, ktoré prináša SPAC pre cieľovú spoločnosť

 • Rýchlejší spôsob uvedenia spoločnosti na burze ako pri štandardnom procese, keďže SPAC je novovytvorená spoločnosť bez histórie, zamestnancov a dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
 • Vyšší stupeň istoty dokončenia a predvídateľnosti v procese kótovania spoločnosti – finančné prostriedky sa získajú v čase počiatočného upisovania SPAC, čím sa účinne eliminuje riziko, že transakcia nebude dokončená pre cieľovú spoločnosť v dôsledku neočakávanej nálady na trhu.
 • Zaujímavé je to aj pre spoločnosti, ktoré nie sú vhodné pre klasické uvedenie na burzu formou IPO z dôvodu zložitosti obchodného modelu a z toho vyplývajúceho komplikovanejšieho upisovania retailovým investorom.
 • Diskrétnosť pri vyjednávaní – vzhľadom na to, že všetky diskusie medzi SPACom a potenciálnymi cieľovými spoločnosťami prebiehajú diskétne, je minimalizované riziko negatívnej publicity v prípade, že nedôjde k dohode so SPACom.
 • Zvýšená informovanosť o značke a celková pozitívna publicita a „vízia“ spojená s uvedením spoločnosti na burzu.

Eva Sadovská, analytička Wood & Company

 

Ako si vybrať kvalitný SPAC?

Tak ako to býva pri každom investičnom nástroji, aj SPAC má špecifiká. Pri výbere SPACu treba zvážiť viaceré kritériá:

KTO – Pri rozhodovaní o SPACu by sme mali venovať pozornosť aj tomu, kto je jeho sponzor. Malo by ísť o spoločnosť so skúsenosťami (napr. tradíciou úspešných IPO na burze cenných papierov) a s tímom profesionálov, ktorí majú za sebou skúsenosti s realizáciou SPAC transakcií.

KDE – Je veľkou výhodou, ak sponzori SPACu pôsobia v regióne,  v ktorom hľadajú cieľové spoločnosti. Dobrá orientácia na trhu optimalizuje výber takej cieľovej spoločnosti, ktorá má značný rastový potenciál a hľadá kapitál pre ďalší rozvoj.

ČO – Dôležité je zohľadniť aj zameranie SPACu. Aj keď samotný výber sektoru alebo odvetvia nie je zárukou úspešnej investície,  vo všeobecnosti sa úspešne darí SPACom zameraným na niektoré z rýchlo rastúcich odvetví, ako napríklad e-commerce alebo technologický sektor.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Ako sa na Slovensku darí investičným fondom?

6 tipov na investovanie v roku 2023: netreba sa unáhliť

Vieme, ktorým fondom investori veria najviac. Reality v závere roka 2022 prekonali objem 2,4 miliárd eur

Milionári vo svete investícií

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo