Chceli by sme viac dovolenky, nie každý si ju však bude môcť dovoliť

Autor OTS júl 2023 -
Chceli by sme viac dovolenky, nie každý si ju však bude môcť dovoliť Pixabay

Za jednu z ciest k dosiahnutiu rovnováhy medzi pracovným a osobným životom považujú zamestnanci aj dostatočne dlhé voľno v práci.

Turbulentné časy, ktoré prežívame, radikálne zmenili naše plány aj očakávania – pandémia a následná rekordná inflácia, ktorá sa ešte stále drží na dvojciferných číslach, pritom priniesli v niektorých oblastiach protichodné tendencie.

Podľa prieskumov personálnej agentúry Grafton ide napríklad o potrebu väčšieho oddychu od práce a dovolenky aj nad rámec zákona, no na strane druhej narastá počet pracovníkov, ktorí si ju nebudú môcť finančne dovoliť.

Obdobie pandémie spojené s rôznymi obmedzeniami zmenilo pohľad verejnosti na mnohé aspekty života. Čoraz väčší význam má pre slovenských zamestnancov napríklad wellbeing, teda stav duševnej pohody a životnej spokojnosti, ktorý následne pomáha prekonávať stres, zvládať najrôznejšie výzvy a tým aj dlhodobo dosahovať lepšie pracovné výsledky.

Dovolenka navyše je atraktívnym benefitom

Za jednu z ciest k dosiahnutiu dôležitej rovnováhy medzi pracovným a osobným životom zamestnanci na Slovensku považujú aj dostatočne dlhé pracovné voľno. Potvrdil to aj prieskum personálnej agentúry Grafton, ktorý mapoval záujem slovenských zamestnancov o finančné a nefinančné benefity.

Výsledky ukázali, že úloha nefinančných výhod je pri motivovaní a odmeňovaní pracovníkov čoraz dôležitejšia a niektoré môžu byť pre zamestnancov dokonca rozhodujúce.

K najatraktívnejším benefitom tohto typu patrí päť- a viactýždňová dovolenka, ktorú by uvítala väčšina slovenských pracujúcich.

„Po dovolenke nad rámec zákona túži viac než 96 % zamestnancov, no realita vo firmách sa k tomuto číslu ani zďaleka nepribližuje. Napríklad v prípade modrých golierov, teda robotníkov a remeselníkov z oblasti výroby, dosiahne na tento benefit menej ako 20 % pracovníkov,“ uviedol Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton a Gi Group.

Kríza ukrajuje aj z rozpočtov na dovolenku

Súčasné uvoľnenie pandemických reštrikcií nám po dlhom čase umožnilo znovu slobodne cestovať, čo sa prejavilo v enormnom záujme o dovolenky nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku.

Dovolenka nás však tento rok vyjde podstatne drahšie. Rekordná inflácia totiž postihla nielen našu krajinu, ale aj všetky obľúbené dovolenkové destinácie a dôsledkom je zvýšenie cien ubytovania, dopravy aj služieb v reštauráciách v priemere o 15 až 30 %. Na Slovensku sa navyše minulý rok niesol v duchu najvyššej inflácie za posledných 22 rokov.

A hoci viac ako dve tretiny firiem plošne zvyšovali mzdy a 20 % spoločností pristúpilo k tomuto kroku v priebehu roku 2022 opakovane, reálnym dôsledkom enormného rastu životných nákladov je zníženie reálneho príjmu zamestnancov.

„Najväčší problém zaplatiť účty majú modré goliere. V našom prieskume potvrdilo túto skutočnosť až 15 % pracovníkov z oblasti výroby, ale aj 12 % zamestnancov obchodu, marketingu a podnikových služieb,“ vysvetľuje odborník.

Logickým dôsledkom tejto situácie je šetrenie. Ako totiž ukázal prieskum Graftonu, viac ako polovica respondentov obmedzila v dôsledku zvýšených výdavkov na bežný chod domácnosti návštevu reštaurácií a viac ako tretina zamestnancov bude mať problém dopriať si dovolenku.

„Aj v tomto prípade sú na tom najhoršie modré goliere, kde sa dovolenka stala nedostupnou až pre 44 percent pracovníkov. Veľmi podobne je však na tom aj časť bielych golierov, konkrétne ide zamestnancov z oblasti obchodu a marketingu,“ dodal Martin Malo.

OTS

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo