Prelomový betón bez cementu sa prvýkrát lial v budove v Seattli. Jeho výroba je takmer bez emisií CO2

Autor Denise Brehm júl 2023 -

Transportbetón bez cementu vyrobený spoločnosťou C-Crete Technologies je v podstate bez emisií CO2 a naopak, časom CO2 absorbuje, čím pomáha posúvať stavebný priemysel smerom k nulovým emisiám.

Spoločnosť C-Crete Technologies predstavila svoj prelomový bezcementový betón, ktorý je prvou inováciou svojho druhu v stavebníctve, s jeho premiérovým liatím v komerčnej budove v Seattli.

Udržateľná alternatíva k portlandskému cementu nevytvára pri výrobe takmer žiadny oxid uhličitý, ale naopak, časom absorbuje CO2 zo vzduchu.

Stavebníctvo produkuje veľa emisií

Portlandský cement je zodpovedný za približne 7 percent celkových emisií CO2 na celom svete. Ak sa namiesto toho použije nový materiál, môže pomôcť výrazne znížiť vplyv stavebníctva na životné prostredie.

Každá tona spojiva C-Crete, ktorá nahradí portlandský cement, zabráni vzniku približne 1 tony emisií CO2. Zároveň tento výrobok využíva súbor prírodných minerálov a vedľajších priemyselných produktov, čo zabezpečuje dostatok surovín pre potreby jeho produkcie.

Kvalitná náhrada portlandského cementu

Približne 60 ton betónu bez cementu vyliali do základov a šmykových stien projektu v Seattli na adrese Woodlawn 7200, ktorý predstavuje adaptačno-recyklačnú renováciu 120-ročnej historickej tehlovej budovy. Betón použili ako súčasť antiseizmickej modernizácie.

Betón mal skvelú tekutosť, bol prečerpaný a dosiahol pevnosť pri zaťažení viac ako 5 000 libier na štvorcový palec (asi 34 MPa), čo je viac ako norma ASTM, ktorá je približne 4 000 psi pre väčšinu obytných, komerčných a infraštruktúrnych betónových aplikácií.

Produkt spĺňa aj ďalšie kľúčové priemyselné normy. Vykazuje vysokú trvanlivosť – napríklad odolnosť voči zmrazovacím a rozmrazovacím cyklom, alkalicko-kremičitým reakciám a prieniku chloridov a kyselín – a je kompatibilný s bežnými prímesami do betónu, čo umožňuje jednoduché začlenenie do existujúcich stavebných postupov.

„Sme nadšení, že môžeme predstaviť náš bezcementový betón, ktorý mení pravidlá hry v udržateľnej výstavbe,“ povedal Rouzbeh Savary, zakladateľ a prezident spoločnosti C-Crete.

„Naše spojivo je plnohodnotnou náhradou portlandského cementu, ktorá výrazne znižuje emisie uhlíka. Vzhľadom na to, že náš výrobok spĺňa priemyselné normy a je cenovo porovnateľný s bežným betónom, otvára úplne novú éru v stavebníctve,“ zdôraznil.

C-Crete využila na dopravu bezcementového betónu pre tento projekt spoločnosť Heidelberg Materials, ktorá sa celosvetovo zaoberá výrobou stavebných materiálov a hotových betónových zmesí.

Otvárajú sa nové perspektívy

Donald Davies je majiteľom budovy v Seattli a predsedom neziskovej organizácie Building Transparency, ktorej cieľom je pomôcť stavebnému priemyslu riešiť otázku znižovania emisií ovplyvňujúcich klímu.

„Ako developer, stavebný inžinier s 33-ročnou praxou a líder v oblasti nízkouhlíkového staviteľstva vidím viacero nízkouhlíkových betónov, o ktorých sa hovorí,“ povedal D. Davies.

„Vidím zaujímavé pokroky, ale len málo z nich je pripravených na vstup do výroby tak, ako to teraz dokáže C-Crete. Bezcementový a nízkouhlíkový betón nie je len nesplniteľným snom. Je to skutočné, je to teraz a funguje to. Tento projekt dokazuje, že je to možné už dnes,“ dodal.

Seattle budova Budova v Seattli, v ktorej v rámci antiseizmického spevnenia aplikovali nový nízkouhlíkový betón (snímka via Google Maps).

Udržateľný betón na prahu rozvoja

Po úspešnom uplatnení svojho betónu v Seattli je teraz C-Crete pripravená zmeniť stavebné prostredie v celých Spojených štátoch aj mimo nich.

Chce pritom spolupracovať s architektmi, projektantmi, generálnymi dodávateľmi, firmami na výrobu hotových zmesí, majiteľmi budov aj osobami s rozhodovacou právomocou v projektoch infraštruktúry s cieľom urýchliť zavádzanie svojho udržateľného betónu.

O C-Crete Technologies

Cieľom tejto spoločnosti s vedúcim postavením v oblasti vedy o materiáloch je vyvíjať, vytvárať a rozširovať novú generáciu stavebných materiálov s veľmi nízkou alebo negatívnou stopou CO2.

Systematickým zameraním sa na ochranu životného prostredia a technologické inovácie sa C-Crete snaží riešiť globálne výzvy súvisiace so zmenou klímy a zároveň prinášať prispôsobiteľné materiály s praktickým využitím.

Denise Brehm, C-Crete Technologies

C Crete Cement free concrete

Multimédiá

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo