Slováci v lete čerpajú v priemere sedem a pol dňa dovolenky

Autor Natália Cíbiková august 2023 -
Slováci v lete čerpajú v priemere sedem a pol dňa dovolenky Pixabay

Miera čerpania voľných dní silno kolíše v závislosti od odvetvia. Pracovníci v školstve sú na tom diametrálne odlišne ako zamestnanci ubytovacích a stravovacích zariadení.

Letné mesiace sa už tradične spájajú s dovolenkami. Školáci majú prázdniny, výrobné spoločnosti celozávodné dovolenky. Aký vplyv má toto obdobie na čerpanie dovoleniek?

Tretí štvrťrok (3Q) je obdobím, keď zamestnanci na Slovensku čerpajú najviac dovoleniek. Potvrdzujú to aj údaje Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP. V rámci sledovaného obdobia rokov 2020 – 2022 zamestnanci čerpali v 3Q priemerne až 20,51 hodín dovolenky za mesiac. Predstavuje to takmer 40 % celoročného čerpania.

Za mesiace júl, august a september si teda zamestnanci vyberú dovedna 61,53 hodiny dovolenky, čo je približne 7,7 osemhodinového pracovného dňa.

Čerpanie dovoleniek podľa kvartálov

Trexima graf 1Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP za obdobie 2020 – 2022. Spracovanie: Trexima Bratislava, s. r. o.

Dovolenky z pohľadu odvetví

Ak čerpanie voľna skúmame z pohľadu odvetví, školské prázdniny a povinné čerpanie dovoleniek spôsobujú, že najvyššie je v rámci referenčného obdobia v odvetví Vzdelávanie – v priemere takmer 50 hodín mesačne, teda 6,25 dňa. Evidentne to znamená priemerných 18,75 dňa dovolenky – takmer 4 týždne – počas júla a augusta a nečerpanie dovolenky v prvom mesiaci školského roka, septembri.

V kovidovom roku 2020 štatistiky ukázali v školstve čerpanie až takmer 53 hodín mesačne na zamestnanca. Priemerné čerpanie za ostatné odvetvia bolo pritom na úrovni 18,9 hodiny mesačne.

Tretí štvrťrok je výrazne dovolenkový aj v odvetviach Verejná správa a obrana – povinné sociálne zabezpečenie, v ktorom bolo vykázané nadpriemerné čerpanie na úrovni 26,76 hodiny mesačne a Dodávka vody – čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov – 26,10 hodín mesačne.

Sezónnosť však ovplyvňuje aj opačný pól – odvetvia s najnižším čerpaním dovoleniek. Nie je prekvapením, že zamestnanci odvetvia Ubytovacie a stravovacie služby čerpali v júli až septembri najmenej dovoleniek, a to na úrovni v priemere 11,77 hodiny mesačne. Prakticky mal teda priemerný zamestnanec v tomto odvetví jeden a pol dňa dovolenky za mesiac.

Sezónnosťou sa vyznačuje aj odvetvie Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, v ktorom bolo čerpanie dovoleniek na úrovni 13,15 hodiny mesačne. Trojicu s najnižším čerpaním prekvapivo uzatvára odvetvie Administratívne a podporné služby s 12,22 hodinami mesačne.

Čerpanie dovoleniek podľa odvetví

Trexima graf 2Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP za obdobie 2020 – 2022. Spracovanie: Trexima Bratislava, s. r. o.

Čerpanie dovoleniek podľa krajov

Z hľadiska regiónov najviac čerpali dovolenky zamestnanci v Košickom kraji, a to na úrovni priemere 21,25 hodiny mesačne. Najmenej ich čerpali zamestnanci v Prešovskom kraji – 19,79 hodiny mesačne.

Ak sa na štatistické údaje pozeráme z regionálneho pohľadu, je dôležité uviesť aj to, že dáta sa spracovávajú podľa sídla zamestnávateľa, nie trvalého bydliska zamestnanca.

Natália Cíbiková, Trexima Bratislava

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo