Na Slovensku chýbajú tisíce IT odborníkov. Pomôcť by mohla zmena vysokoškolských osnov

Autor Anna Vojteková september 2023 -
Na Slovensku chýbajú tisíce IT odborníkov. Pomôcť by mohla zmena vysokoškolských osnov Pixabay

Situácii by pomohlo, ak by IT zručnosti získali aj absolventi ekonomických odborov či manažmentu.

Zavádzanie digitálnych riešení a digitálna transformácia je vo svete aj na Slovensku prioritou a splniť ciele možno len s dostatkom kvalifikovaných odborníkov. V Európe v súčasnosti chýba približne milión IT zamestnancov, pričom tomuto problému čelí aj Slovensko, kde sa hovorí o 15 tisícoch chýbajúcich odborníkov.

Dôkazom sú aj údaje zo spoločnosti Profesia. Tá v prvom polroku tohto roka zaznamenala 17 226 pracovných ponúk z IT sektora, pričom je primerané, ak na jednu pracovnú ponuku reaguje aspoň 10 záujemcov. IT sektor podľa najväčšieho pracovného portálu tieto čísla v prípade mnohých pozícií nedosahuje a mediánová hodnota v tejto oblasti je tento rok 4.

Podľa spoločnosti Enehano je riešenie aj v úprave vysokoškolských sylabov. Ak by totiž absolventi napríklad ekonomických či manažérskych odborov získali počas štúdia aj základné zručnosti v IT oblasti, dokázali by niektoré IT pozície suplovať a digitálnu transformáciu by nebrzdil nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Low-code a no-code

Ak chce firma digitalizovať a čelí nedostatku IT špecialistov, vyvinuté boli tzv. low-code a no-code platformy. Tie sprístupňujú programovanie širšiemu okruhu používateľov než sú len IT profesionáli a dávajú firmám nádej, že sa ľahšie vyrovnajú s rastúcim tlakom na digitalizáciu procesov,“ uviedol Eduard Gers, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano Solutions.

Na to, aby vedeli ľudia programovať, im podľa neho stačí ovládať nejaký základný rámec a priestor na to môže poskytnúť vysoká škola. „Človek si vďaka low-code a no-code platformám dokáže – bez toho, aby roky študoval nejaké programovacie jazyky – vytvoriť vlastné riešenie, ktoré mu uľahčí prácu a zjednoduší tak fungovanie firmy,“ dodal E. Gers.

Analytici z Gartneru predikujú, že do roku 2025 bude 70 percent nových enterprise aplikácií využívať low-code či no-code technológie. Medzi tie najznámejšie patria napríklad Microsoft Power Apps alebo Salesforce Platform.

Expert z Enehano Solutions však podotýka, že low-code a no-code platformy aj napriek svojej efektivite zostávajú stále len doplnkom vo svete podnikania a prácu programátorov či softvérových inžinierov firmy týmto plne nenahradia.

Rozšíriť pole pôsobnosti si musia aj IT špecialisti

Hoci softvéry postavené na používaní šablón a platforiem bez potreby kódovania dokážu firmám vyriešiť základný problém, dostupnosť skúsených programátorov a inžinierov, ktorí budú vyvíjať pokrokové riešenia, je nevyhnutná. Obzvlášť keď IT špecialisti tvoria na Slovensku len 4 % celkovej pracovnej sily.

Informatiku v nejakej jej forme možno u nás študovať na 34 fakultách. Veľký počet študentov si však vyberá radšej školy v zahraničí. Tam si potom často nájdu aj uplatnenie a Slovensko tak aj v tejto oblasti musí čeliť odlevu mozgov.

Na druhej strane tí, ktorí sa rozhodnú študovať doma, neraz doplácajú na to, že školy stále nedokážu promptne reagovať na aktuálne trendy a potreby praxe. Rozšíriť vysokoškolské osnovy by tak podľa spoločnosti Enehano bolo potrebné aj v IT oblasti a viac previazať informatiku s manažmentom.

„Školy by mali aj budúcich IT odborníkov lepšie pripraviť na prax. A prihliadnuc na ich ďalšie uplatnenie im dať napríklad základy obchodu, podnikania či manažmentu, ktorý je s IT úzko prepojený a previazaný. Aby programátori alebo softvéroví inžinieri len striktne nečakali na zadanie, ktoré dostanú, ale rozumeli aj biznisovej problematike,“ doplnil E. Gers.

V takom prípade by podľa neho IT odborníci dokázali v rámci IT riešení zvoliť alebo navrhnúť vhodné prostriedky, prípadne vyvinúť užívateľsky nenáročné a customizovateľné systémy.

Po IT zamestnancoch, ktorí okrem profesionálnych zručností dokážu uvažovať aj „biznisovo“, bude podľa spoločnosti Enehano na pracovnom trhu už čoskoro obrovský dopyt. „Trh sa bleskovo mení a IT technológie jeho napredovanie podporujú. Dnes už nestačí, aby sa ľudia vzdelávali len v klasickom IT, ale vyžaduje sa, aby sa venovali aj takzvanému doménovému IT. Vďaka nemu budú vedieť riešiť problémy v kontexte, mať biznisový potenciál a u zákazníkov tak aj vyššiu cenu,“ uzavrel E. Gers.

Anna Vojteková, PR Clinic

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo