Novým šéfom výstaviska v Brne je expert na zahraničný obchod a bývalý politik Jan Kubata

Autor TS október 2023 -
Novým šéfom výstaviska v Brne je expert na zahraničný obchod a bývalý politik Jan Kubata BVV / CzechTrade

Bývalý poslanec za ODS, námestník ministra spravodlivosti a primátor Ústí nad Labem donedávna pôsobil ako riaditeľ zahraničnej siete agentúry CzechTrade.

Od 1. októbra 2023 je generálnym riaditeľom spoločnosti Veletrhy Brno, a. s., Jan Kubata, bývalý poslanec za ODS a komunálny politik, ktorý v poslednom čase pôsobil ako kľúčový manažér agentúry CzechTrade.

Výberová komisia zložená zo zástupcov akcionára, t. j. členov mestského zastupiteľstva Brna, členov predstavenstva akciovej spoločnosti Veletrhy Brno a zástupcov odborov uzavrela výberové konanie na obsadenie pozície generálneho riaditeľa spoločnosti koncom júla 2023.

Mgr. Jan Kubata v ňom zvíťazil v konkurencii troch desiatok prihlásených uchádzačov. Pri svojom rozhodovaní prihliadla komisia na prednesenú prezentáciu vízií, názorov a postojov k fungovaniu spoločnosti v horizonte nasledujúcich piatich rokov.

Jan Kubata sa narodil v roku 1967 v Karlových Varoch, vysokoškolské štúdiá absolvoval na Univerzite J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2014 bol zamestnaný v agentúre na podporu obchodu CzechTrade, najskôr ako riaditeľ zahraničnej kancelárie agentúry v Spojených štátoch, konkrétne v Chicagu. Potom bol riaditeľom celej zahraničnej siete CzechTrade. Jeho úlohy na tejto pozícii boli v oblasti podpory českých firiem pri podnikaní v zahraničí, veľtrhového biznisu a zahraničného obchodu.

V predchádzajúcej profesijnej kariére bol Jan Kubata učiteľom, zamestnancom komerčnej firmy aj súkromným podnikateľom. V roku 2002 sa stal mestským poslancom v Ústí nad Labem a v roku 2006 primátorom mesta.

Jan Kubata pôsobil aj vo verejných funkciách na celoštátnej úrovni, okrem iného ako námestník ministra spravodlivosti, člen Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky a jej výboru pre európske záležitosti a hospodárskeho výboru a bol vedúcim stálej delegácie do Medziparlamentnej únie.

TS

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo