Slovenská asociácia koučov upozornila na kritériá kvalitného koučingu

Autor Juraj Vedej október 2023 -
Slovenská asociácia koučov upozornila na kritériá kvalitného koučingu Pixabay / Gerd Altmann

Tejto rozvíjajúcej sa profesii chýba zakotvenie v legislatíve. Asociácia varovala aj pred samozvanými koučmi a šarlatánmi.

Počas svojho pôsobenia od roku 2006 vytvorila Slovenská asociácia koučov (SAKo) z koučovania preferovaný spôsob rozvoja potenciálu jednotlivcov, tímov a organizácií. Za kouča však samých seba označuje aj mnoho ľudí, ktorí nespĺňajú odborné a občas ani osobnostné kritériá na to, aby dokázali klientom správnym spôsobom profesionálne a eticky pomôcť.

Slovenská asociácia koučov preto upozornila na potrebu dôkladného výberu kouča, do ktorého ľudia vložia dôveru. Podľa nej by si klienti mali všímať odborné vzdelanie, prax v koučovaní, etický kódex, ku ktorému sa kouč hlási, či príslušnosť k profesijnej asociácii.

Zvýšený dopyt podporuje obchádzanie pravidiel

Koučingu chýba legislatívny rámec a aj správne chápaná definícia, čo dezorientuje potenciálnych záujemcov. Súčasný stav využívajú samozvaní koučovia, ktorým chýba vzdelanie alebo aj osobnostné kvality, a rovnako aj rôzni šarlatáni, ktorí sľubujú zázračne rýchle úspechy.

Tento problém umocňujú sociálne siete, kde sú rôzne motivačné a iné praktiky nesprávne prezentované ako koučing.

„V súčasnosti ľudia zažívajú rôzne výzvy, ktoré sa chcú naučiť zvládať, čo otvára dvere zvýšenej aktivite nekvalifikovaných poradcov, ktorí pre svoje praktiky nemajú odborné rámce, a tak ich neoprávnene zastrešujú pod pojem koučing,“ konštatovala predsedníčka SAKo Zuzana Palková.

„Koučing je metóda rozvoja, ktorá má stanovené pravidlá a hranice. Profesionálneho kouča spoznáte podľa toho, že má kredibilné koučovacie vzdelanie a pestrý mix kurzov osobného rozvoja,“ dodala.

Ak je kouč certifikovaný profesijnou organizáciou, znamená to, že absolvoval skúšku pred komisiou, ktorá je nezávislá od inštitúcie, kde sa vzdelával. „Ak sa teda rozhodnete pre koučing, pýtajte sa, či má akreditované vzdelanie alebo certifikáciu,“ vyzvala Z. Palková.

Vzdelanie, etika a osobnostné charakteristiky

Výber kouča by malo byť dôkladné a premyslené rozhodnutie. Podľa SAKo je potrebné zohľadniť predovšetkým dve základné oblasti – príslušnosť k profesijnej organizácii a osobnostné sympatie.

„Koučovanie je rozhovor, ktorý sa často týka dôverných a pre koučovaného človeka aj citlivých informácií. Pre úspešnosť koučovania je dôležité, aby ich mohol zveriť dôveryhodnému koučovi s profesionálnym vzdelaním a vyhovujúcim etickým prístupom,“ objasnila predsedníčka SAKo.

Ako príklad profesionálneho a etického prístupu uviedla situáciu, ak kouč zistí, že klient by viac ako z koučingu profitoval z inej podpornej metódy. „Kouč je ten, kto je zodpovedný za proces a ak by klient viac profitoval napríklad zo psychoterapie alebo mentoringu, je úlohou kouča to spozorovať a klientovi osvetliť,“ vysvetlila.

Dôležité je odborné vzdelanie kouča. Podľa Z. Palkovej je dôležité, aby sa klient pýtal, či bol kouč certifikovaný aj niekým iným ako svojím učiteľom, respektíve organizáciou, v ktorej získal vzdelanie. Certifikácia od nezávislej organizácie potvrdzuje jeho kvalitu a kompetentnosť. Certifikácia koučov v SAKo vychádza zo štandardu a etiky Medzinárodnej federácie koučov (ICF) celosvetovo uznávanej koučskými organizáciami.

Tak ako pri väčšine povolaní, aj pri koučingu je dôležité, aby kouč sledoval trendy a ďalej sa vzdelával a zlepšoval svoje praktické zručnosti. „Skôr, než sa záujemca pre kouča rozhodne, má právo vedieť aj to, či kouč navštevuje supervíziu. Jej účelom je odborne pomôcť koučovi, aby bol klientovi čo najužitočnejší v konkrétnych situáciách, ktorými sa zaoberajú,“ priblížila predsedníčka koučskej asociácie.

Juraj Vedej, Chapter 4 Slovakia

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo