Tower 115 prešla energetickou modernizáciou, vďaka batériovému úložisku je inteligentnou súčasťou siete

Autor Richard Menczer november 2023 -
Tower 115 prešla energetickou modernizáciou, vďaka batériovému úložisku je inteligentnou súčasťou siete Seesame

V známej administratívnej budove v Bratislave použili inovatívne riešenie od startupu Fuergy, ktoré prináša ročnú úsporu niekoľko tisíc eur.

Vo výškovej administratívnej budove Tower 115 v Bratislave ukončili energetickú modernizáciu. Inštalované inovatívne riešenie, ktoré vyvinul slovenský start-up Fuergy, je založené na veľkom smart batériovom úložisku, ktoré dokáže posúvať spotrebu elektrickej energie v čase, a tým znižovať záťaž na elektrickú sieť.

Za túto službu dostáva majiteľ budovy finančnú odmenu. Riešenie mu prináša ročne úsporu niekoľko tisíc eur a súčasne budova ročne ušetrí 400 ton emisií CO2. takéto riešenie je možné využiť aj v mnohých zo stoviek starších administratívnych budov na Slovensku a znížiť tak náklady na ich prevádzku bez dodatočných investícií.

Batéria znižuje emisie aj zarába

Aj administratívne budovy, ktoré nemajú dostatočnú plochu strechy na inštalovanie fotovoltických panelov s vyšším výkonom, dokážu ušetriť financie na spotrebe elektrickej energie a znižovať emisie CO2 z prevádzky bez dodatočných investícií.

„Batériové úložisko brAIn s kapacitou navrhnutou podľa energetickej spotreby budovy riadi nami vyvinutý inteligentný softvér, ktorý spúšťa nabíjanie batérie v čase, kedy elektrická sieť potrebuje odber, a vypína nabíjanie automaticky vtedy, keď je sieť preťažená a potrebuje pomôcť. Za túto necertifikovanú podpornú službu prevádzkovateľ siete úložisko finančne odmeňuje,“ uviedol Vladimír Miškovský, Chief Business Officer spoločnosti Fuergy.

Tower 115 batéria celá 2

Obstaranie batériového úložiska sa dá zrealizovať v dvoch variantoch: buď celú investíciu zafinancuje majiteľ budovy alebo využije model Energia ako služba (EaaS), čo je aj prípad Tower 115, keď celú investíciu zafinancovala spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby.

„Model Energia ako služba umožňuje využívať moderné technológie a dosahovať úspory pri spotrebe energií aj vtedy, ak majiteľ budovy nechce alebo nemôže financovať celú investíciu,“ povedal Andrea Pancotti, manažér predaja a energetických služieb spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby.

Úspora CO2 sa rozbehla

Keďže batéria nahrádza pri vyvažovaní siete tradičných poskytovateľov podporných služieb – zdroje spaľujúce prevažne fosílne palivá ako ropa alebo zemný plyn – má aj priamy ekologický prínos.

„Nejde o žiadny greenwashing, ale o reálnu úsporu CO2 vďaka nespáleným fosílnym palivám. Od prevádzkovateľa siete máme presné údaje, koľko fosílnych zdrojov sme dokázali nahradiť, a zároveň certifikovanú metodiku, ako vykazovať reálne úspory CO2,“ vysvetlil Vladimír Miškovský.

Za mesiace august a september 2023 ušetrila batéria v Tower 115 celkovo 69,99 ton CO2, čo v prepočte na rok vychádza na vyše 400 ton CO2. Keďže uhlíková stopa z výroby batérie je 57 ton, prevádzka úložiska už za necelé dva mesiace produkuje čistú uhlíkovú úsporu, ktorú si majiteľ môže vykázať vo forme carbon offsetu vo svojom ESG reporte.

„Za 17 rokov od zásadnej rekonštrukcie sme v budove priebežne modernizovali vnútorné vybavenie tak, aby sme išli s dobou. Napríklad prebehla plošná výmena svietidiel za LEDkové či kompletná výmena výťahov za inteligentné. Inštalácia batériového úložiska je ďalšou veľkou zmenou, ktorá nám umožňuje držať krok s oveľa mladšími budovami,“ komentoval Marián Židek, projektový manažér JTRE.

Možnosti batériového riešenia

Tower 115 bola od otvorenia v roku 1984 až donedávna jednou z troch najvyšších budov Slovenska. Jej 28 poschodí s rozlohou po 1 390 m2 dnes zapĺňajú okrem kancelárií a zasadacích miestností aj sklady, obchody, reštaurácie a rôzne typy služieb.

Budova prešla rekonštrukciou v rokoch 2004 – 2006 a jej dnešná ročná spotreba elektrickej energie predstavuje 4,7 gigawatthodiny. Týmito parametrami ďaleko presahuje minimálne požiadavky na inštaláciu batériového úložiska.

„Riešenie s veľkokapacitným smart batériovým úložiskom, teda s kapacitou vyššou ako 100 kWh, funguje optimálne od spotreby 1,5 gigawatthodín ročne. Budovy s menším odberom energie môžu byť buď napojené na jednu spoločnú veľkokapacitnú batériu, alebo majú vlastné menšie batérie, ktoré vieme tiež fyzicky či virtuálne prepojiť a následne riadiť ako jeden celok,“ objasnil V. Miškovský.

Ako na energetickú modernizáciu

Celý proces modernizácie začína úvodným energetickým auditom a posúdením diagramu spotreby elektrickej energie, prevádzkovaných technológií a tzv. výšky rezervovanej kapacity. Do úvahy sa však berie aj prípadná prevádzka vlastného zdroja energie, napríklad fotovoltiky. V prípade Tower 115 bol výsledkom návrh úložiska s optimálnou kapacitou 432 kWh.

Ďalším krokom je obhliadka miesta inštalácie, ktorá určí potrebu dodatočných stavebných alebo elektrotechnických úprav. Potom nasleduje už iba samotná inštalácia batérií a ďalších komponentov pri hlavnej rozvodni, na ktorú sa úložisko napája. Pri Tower 115 sa celý proces modernizácie zvládol za menej ako 6 mesiacov.

Batéria vie fungovať ako záložný zdroj

Energetický audit dokáže priniesť vlastníkovi administratívnej budovy aj ďalšie úspory. V praxi sa často stáva, že odhalí nesprávne nastavené poplatky napríklad za zbytočne vysoko rezervovanú kapacitu, ktorá zvyšuje fixný mesačný poplatok.

Ďalšou výhodou zabudovania batériového úložiska môže byť funkcionalita záložného zdroja: budova tak už nemusí mať neekologický naftový generátor, lebo výpadok prúdu zvládne vďaka batérii. Navyše, pri mikrovýpadkoch vôbec nedôjde k prerušeniu napájania, keďže úložisko má časť kapacity vyhradenú na tento účel a z nej neposkytuje podporné služby.

„Je na majiteľovi budovy, či chce celú kapacitu batérie využiť na platené podporné služby pre sieť alebo si časť rezervuje ako záložný zdroj. V takom prípade je však potrebné počítať s tým, že batéria majiteľovi zarobí menej,“ doplnil Vladimír Miškovský.

Richard Menczer, Seesame

 

Batériové úložisko v Tower 115

  • 7 400 kg nehorľavých batérií (odlišná konštrukcia v porovnaní s elektromobilmi), BMS (systému správy batérií), meničov a ostatných elektrokomponentov.
  • 700 kg káblov.
  • 13 ľudí, 160 hodín a 30 nachodených kilometrov počas inštalácie.
  • Ročná úspora CO2 vyše 400 ton (ekvivalent 19-tisíc dospelých stromov).

Tower 115 batéria

Multimédiá

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo