Poľnohospodári a potravinári dúfajú v príchod cudzincov, ktorí posilnia ich personálne stavy

Autor Jana Holéciová máj 2024 -
Poľnohospodári a potravinári dúfajú v príchod cudzincov, ktorí posilnia ich personálne stavy Pixabay

Agropotravinárske odvetvie je prestarnuté a trpí nezáujmom mladých ľudí. Vláda prijala krok, ktorý zjednoduší prijímanie zahraničných pracovníkov.

Do slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva bude môcť prísť jednoduchšie pracovať väčší počet cudzincov. Rozhodla o tom vláda SR na rokovaní začiatkom mája. Rozšírila totiž zoznam pracovných pozícií s prideľovaním národných víz práve o tie odvetvia agropotravinárstva, ktoré dlhodobo zápasia s nedostatkom pracovných síl.

Agropotravinárske odvetvie je dlhé roky prestarnuté, bez výrazného záujmu mladých ľudí o prácu na poli, pri zvieratách alebo v potravinárskych prevádzkach. Firmy sú tak nútené zamestnávať už aj cudzincov, a to najmä z tretích krajín mimo Európskej únie.

Vítame preto rozhodnutie vlády SR, vďaka ktorému bude štát prideľovať cudzincom národné víza aj pre prácu v agropotravinárskom sektore, ktoré im uľahčia nástup do zamestnania. Vládny kabinet rozširuje počet pracovných pozícií o 35, pre ktoré sa budú národné víza vydávať a ktoré súvisia s rozvojom vidieka.

Zlá demografia

S nepriaznivým demografickým vývojom roky zápasia zamestnávatelia naprieč všetkými oblasťami národného hospodárstva. „Demografický vývoj Slovenska je nepriaznivý a populácia nám starne. Ročne evidujeme približne o 20-tisíc ľudí menej, ktorí nám ostávajú aktívni v pracovnom pomere,“ vykreslil stav viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka.

Tento nepomer je citeľný práve v agropotravinárstve, pričom náročnosť mnohých pracovných manuálnych pozícií rastie vplyvom zvyšujúceho sa veku pracovníka. Poľnohospodárom tak dvojnásobne chýbajú ľudia na pozíciách ako dojič, ošetrovateľ zvierat, zberači ovocia, hrozna.

S blížiacou sa sezónou žatvy úmerne silnie aj dopyt po ľuďoch, ktorí môžu pracovať pri zbere tohtoročnej úrody a v rámci sezónnych prác. Poľnohospodári privítajú aj údržbárov či strojníkov na technologických linkách, potravinári zase napríklad nových pekárov alebo mäsiarov.

Pochvala pre ministerstvá

„Po tom, čo bolo prijaté rozhodnutie o zneatraktívnení predčasného odchodu do dôchodku, ministerstvo práce konštruktívnou a rýchlou komunikáciou s ministrom pôdohospodárstva prijalo ďalšie pozitívne rozhodnutie, ktoré uľahčí firmám v agropotravinárskom sektore efektívnejšie zamestnávať ľudí z tretích krajín,“ zhodnotil predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho

Nariadenie vlády SR by malo zlepšiť dostupnosť vhodnej pracovnej sily v zamestnaniach, ktoré sú dlhodobo identifikované ako zamestnania s nedostatkom pracovnej sily. Národné víza sa budú cudzincom v roku 2024 vydávať aj na tie vybrané pracovné pozície, ktoré priamo súvisia s rozvojom agroturizmu na Slovensku a prevádzkou stravovacích a ubytovacích zariadení.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo