Vzdelávanie

Znalosti obyvateľov Slovenska v oblasti informačných a komunikačných technológií sa z roka na rok zlepšujú, informoval Eurostat.

Podľa Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory hľadajú zahraniční investori pracovníkov ovládajúcich nemčinu alebo ďalšie európske jazyky. Komora víta plánovanú liberalizáciu jazykového vzdelávania na školách.

Zástupcovia zamestnávateľov navrhli sedem krokov. Vychádzajú z doterajších skúseností so systémom duálneho vzdelávania.

Rozširujú sa aj akademické programy pripravujúce vývojárov pre túto oblasť, ktorá má využitie v odvetviach rôznych druhov.

Nový študijný program „profesijný bakalár“, ako aj skúsenosti zo zahraničia naznačujú východiská, ako viac priblížiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám pracovného trhu.

Poznámky napísané pomocou klávesnice počítača sa zdajú byť prehľadnejšie a praktickejšie. Ako je to však naozaj?

V univerzitnom inkubátore pre mladých adeptov podnikania sa to rojí nápadmi. Funguje s podporou štátnej agentúry SBA.

Zákon o zabezpečovaní kvality vysokých škôl a novela vysokoškolského zákona s prílepkom o SAV podľa neho v danej forme kvalitu neprinesú.

Úroveň vzdelania je výrazným činiteľom, ktorý má vplyv na plat a platový progres zamestnancov počas celého života.

Tak sa volá výsledok najnovšieho školského projektu podnikového učilišťa značky Škoda.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo