Vzdelávanie

UK je na 673. priečke. Prvé miesta si aj tento rok udržali v nezmenenom poradí Harvard, Stanford, MIT, Cambridge a Oxford.

Hoci len nedávno vykročili do praxe, ich objavy a nové metódy majú potenciál pomôcť ľudstvu. Začínajúci vedci ich v režime bleskových prezentácií predstavili v Bratislave.

Na celom svete má obrovský ekonomický potenciál; ťažiť z nej budú firmy a zákazníci, ale priložiť ruku k dielu musí aj vláda.

Jasné manažérske ambície má na Slovensku 28,5 % študentov a čerstvých absolventov, ale až 53 % stačí byť expertom vo svojom odbore.

Inštitút pri Škole manažmentu Guanghua má vzdelávať budúcich lídrov z krajín pozdĺž Pásu.

Automobilová Junior Akadémia chce pútavou formou pritiahnuť mladých ľudí k technickým vedám a vzdelaniu.

Máme veľa šikovných mladých IT-čkárov, no firmám v praxi chýbajú. Niekde je chyba, myslia si predstavitelia brandže aj akademici.

Cieľom projektu je vytvoriť auto s rýchlosťou 1 000 míľ za hodinu – najrýchlejšie na svete. Ešte dôležitejšie je pritiahnuť záujem o štúdium technických a prírodných vied. Auto na tryskový pohon po prvýkrát odskúšali pred verejnosťou.

Spoločnosť ZTS Inmart sa spolu s pracoviskami STU a Univerzity Komenského uchádzala o finančnú podporu pre projekt hlbinného uskladňovania energií. Poukazuje na nedodržanie pravidiel.

Z 288 miliónov € od EÚ na podporu výskumných projektov sa nemalo nič ujsť Slovenskej akadémii vied ani najväčším univerzitám. Tie protestovali a médiá si všimli aj ďalšie podozrivé veci. Čaká ministra Plavčana boj o vlastnú stoličku?

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo