Budúce nové trate „bratislavskej S-Bahn“ majú viesť do severných a východných satelitov mesta

Autor BSK apríl 2023 -
Železničná stanica Vajnory Železničná stanica Vajnory BSK

Riešením dopravných potrieb metropoly by mohla byť výstavba dvoch nových regionálnych železničných tratí – z Vajnor do Pezinka a z Lamača do Lozorna.

Nárast výstavby v Bratislave a okolí vytvára veľký tlak na mobilitu obyvateľov. „Masívna výstavba v Bratislave a v priľahlých obciach spôsobuje, že na cestách v meste a v jeho okolí sú zápchy prakticky každý deň. Cestná sieť už nápor nových áut nezvláda, preto vznikla potreba posúdiť možnosť vybudovania nových elektrifikovaných železničných tratí,“ vysvetlil minister dopravy SR Andrej Doležal.

„Tie by boli určené predovšetkým pre osobnú dopravu a spájali by centrum Bratislavy s mestami a obcami v okolí, v ktorých za posledné desaťročie sledujeme najvýraznejší rast počtu obyvateľov,“ pokračoval.

Memorandum a štúdia uskutočniteľnosti

Konkrétne ide o výstavbu dvoch nových železničných tratí. Prvou by mala byť trať z mestskej časti Bratislava-Vajnory do Pezinka cez Chorvátsky a Slovenský Grob. V rámci toho by mala byť zrekonštruovaná aj železničná stanica Bratislava-Vajnory. Druhá nová železničná trať by mala viesť z Lamača cez Záhorskú Bystricu a Stupavu do Lozorna.

vajnory pezinok fin 1024x1024

Memorandum o spolupráci na príprave týchto projektov podpísali štatutári Ministerstva dopravy, Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). 

„Železnice Slovenskej republiky už pripravujú štúdiu uskutočniteľnosti pre oba zmienené projekty. Cieľom štúdie je navrhnúť variantné riešenia výstavby a posúdiť ich uskutočniteľnosť,“ vyhlásil generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrilla.

„Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky nevznikla žiadna nová železničná trať. Teším sa, že by sa týmto projektom mohol tento stav zmeniť,“ dodal.

fifinlamac lozorno 1024x1024

Dopravné služby pre stotisíc ľudí

Podľa predsedu BSK Juraja Drobu sú projekty v súlade s prijatými strategickými dokumentmi EÚ a Slovenskej republiky, ako aj s Plánom udržateľnej mobility BSK, ktorý je kľúčovým strategickým dokumentom pre rozvoj dopravy na území BSK.

„V Bratislavskom kraji pribudlo za uplynulých 10 rokov viac ako 100 000 obyvateľov. Problémom je, že vznikajú veľké územia s novou výstavbou bez adekvátneho napojenia na koľajovú dopravu,“ upozornil.

„Trendom modernej osobnej dopravy je prepájanie rôznych dopravných módov v rámci integrovaného dopravného systému (IDS). Dosiahneme tým zlepšenie celkovej dostupnosti a obslužnosti regiónov. Z tohto dôvodu navrhujeme zapojenie železničnej dopravy do prímestskej dopravy v rámci IDS mesta Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja,“ informoval ďalej Juraj Droba.

Projekty výstavby nových železničných tratí majú prispievať k optimalizácii železničnej dopravy v regióne ako perspektívneho chrbticového systému pre prímestskú dopravu.

Zhotoviteľ štúdie uskutočniteľnosti má podľa zadania o. i. vyhodnotiť možnosti využitia tratí nielen pre prímestské osobné vlaky, ale aj pre regionálnu a diaľkovú osobnú dopravu, resp. nákladnú dopravu.

Má zohľadniť aj vplyv ďalších rozvojových zámerov v železničnom uzle a regióne, ktorými sú najmä zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno a výhľadové prevádzkové zaťaženie trate Viedeň – Marchegg – Bratislava so zdvojkoľajnením a elektrifikáciou jej pohraničného úseku.

TS BSK

 

Mohlo by vás zaujímať:

Bratislavský metropolitný región trpí disparitami a nedofinancovaním, ale jeho skúsenosti zaujímajú partnerov v EÚ

NDS v roku 2023 zrenovuje hlavnú diaľničnú križovatku pri Trnave a opraví aj ďalšie mosty a estakády

Z Bratislavy do Košíc IC vlakom za 4 a pol hodiny. ZSSK zrýchlila prepravu a očakáva rekordné výkony

Suburbanizácia: Ako sa mení zázemie Bratislavy

Multimédiá

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo