Energetika

Podľa organizátorov konferencie je energetická samostatnosť kľúčovým cieľom pri dosahovaní ekonomickej prosperity a lepšej ekológie.

Stanicu s dvomi 350 kW stojanmi podporujúcu štandard konektorov CCS / CHAdeMO uviedli do prevádzky v NC Aupark.

Medzinárodná konferencia v Bratislave venovaná batériovým technológiám a úložiskám energie priniesla štyri akčné vyhlásenia.

Pôvodne plynárenská spoločnosť má ambíciu stať sa multikomoditnou a byť významným hráčom v oblasti obnoviteľných zdrojov. Buduje aj LNG / CNG sieť.

Štrnásty ročník energetickej konferencie sľubuje vysokú odbornú úroveň, aktuálne trendy a účasť špičkových expertov a zahraničných hostí.

Slnko vás okúpe zadarmo: Bazény sú vďačným objektom na inštaláciu solárneho ohrevu.

CCE vo vybraných regiónoch plnohodnotne nahradia skládkovanie odpadu a na spracovanie vrátia približne polovicu z doteraz skládkovaného odpadu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na aktuálne platnú výzvu je 50 miliónov eur. Zároveň sú k dispozícii peniaze z nevyčerpanej staršej výzvy.

Európa má najambicióznejší a najprepracovanejší súbor politík v oblasti klímy a energetiky. Stala sa globálnym lídrom v boji proti zmene klímy, konštatuje správa Európskej komisie.

Z hľadiska podporených inštalácií slnečných kolektorov tvoria systémy s plochými kolektormi až 85 % inštalácií, najviac ich dodáva Thermo|Solar Žiar.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo