Energetika

Nová analytická publikácia Medzinárodnej energetickej agentúry poskytuje pohľad na mimoriadny dopad pandémie covid-19 na toto odvetvie.

Implementácia konceptu lokálneho zdroja na Slovensku trochu predbieha dobu. V rozvoji obnoviteľných zdrojov energie pôsobia výrazné bariéry.

Po predchádzajúcich dvoch ekonomicky veľmi úspešných rokoch je obdobie 2019 – 2020 poznačené globálnou neistotou. Optimistické momenty súvisia najmä s energetikou.

Podľa organizátorov konferencie je energetická samostatnosť kľúčovým cieľom pri dosahovaní ekonomickej prosperity a lepšej ekológie.

Stanicu s dvomi 350 kW stojanmi podporujúcu štandard konektorov CCS / CHAdeMO uviedli do prevádzky v NC Aupark.

Medzinárodná konferencia v Bratislave venovaná batériovým technológiám a úložiskám energie priniesla štyri akčné vyhlásenia.

Pôvodne plynárenská spoločnosť má ambíciu stať sa multikomoditnou a byť významným hráčom v oblasti obnoviteľných zdrojov. Buduje aj LNG / CNG sieť.

Štrnásty ročník energetickej konferencie sľubuje vysokú odbornú úroveň, aktuálne trendy a účasť špičkových expertov a zahraničných hostí.

Slnko vás okúpe zadarmo: Bazény sú vďačným objektom na inštaláciu solárneho ohrevu.

CCE vo vybraných regiónoch plnohodnotne nahradia skládkovanie odpadu a na spracovanie vrátia približne polovicu z doteraz skládkovaného odpadu.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo