Energetika

Systém energetickej šachty, ktorý kombinuje ťažbu tepla z hlbín a skladovanie energie z OZE, môže raz ukončiť fosílnu éru ľudstva. Presadí známy podnikateľ vývoj tohto systému na Slovensku?

Pokiaľ ide o emisie uhlíkových plynov, energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov, Európa je na ceste k naplneniu svojich cieľov do roku 2020.

Cena energií je jednou z položiek domáceho rozpočtu, ktorú dokážeme naším správaním ovplyvniť.

Tzv. Ilustratívny jadrový program, ktorý predstavila Európska komisia, sa zameriava na investície do bezpečnej prevádzky jadrových zariadení s výhľadom do roku 2050.

Ambiciózny projekt Energetickej únie, predstavený vo februári tohto roka, má postaviť energetiku v rámci EÚ na nové, pevnejšie základy. Týka sa kompetencií dovedna 14 eurokomisárov, ktorých koordinuje podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Realizácia projektu dostavby AE Mochovce sa v ostatných mesiacoch urýchlila. Tretí blok je hotový na 90 percent; na jeseň 2015 oživili jeho riadiaci „mozog“ – blokovú dozorňu. 

Strana 8 z 8

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo