Životné prostredie

Takmer 85 % prírodných lokalít v EÚ určených na kúpanie spĺňa prísne normy kvality vody, na Slovensku trochu menej.

Šetrné a ekologické hospodárenie v lesoch si vyžaduje konskú silu, jej chov je však stratový. Na Slovensku ide najmä o domáce plemeno norik muránskeho typu.

Kvalitu životného prostredia treba uprednostniť pred kubíkmi vyťaženého dreva, tvrdí J. Mičovský.

Renováciou použitých strojov výrobca prispieva k udržateľnej ekonomike zdrojov a úsporám energie.

Vízia: Spoločné prírodné dedičstvo pozdĺž bývalej hranice blokov má byť zachované a obnovené, aby fungovalo ako ekologický pás prepájajúci vysokokvalitné prírodné a kultúrne regióny.

Čoraz viac firiem dbá o to, aký vplyv na spoločnosť a životné prostredie má ich podnikanie. Spolu s tým rastie záujem investorov, u ktorých nie je podstatný len výnos.

Prvých tisíc pohárov chcú požičiavať pre potreby festivalov a firemných podujatí. Sú vyrobené z biologicky odbúrateľného materiálu nonoilen, ktorý vyvinuli na Slovensku.

Otvoril ju pri R1 blízko Nitry; moderná prevádzka akcentuje šetrný prístup k životnému prostrediu.

Verejná aplikácia by zvýšila verejnú kontrolu prevozu dreva a znížila nelegálnu ťažbu.

Miesto oddychu pri lagúne blízko baziliky sv. Marka znovu získalo pôvodnú krásu a botanickú pestrosť, akú malo od čias Napoleona začiatkom 19. storočia.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo