Top 10 technologických trendov pre štátnu správu na rok 2023 podľa spoločnosti Gartner

Autor TS máj 2023 -
Top 10 technologických trendov pre štátnu správu na rok 2023 podľa spoločnosti Gartner Pixabay / Gerd Altmann

CIO vo verejnom sektore by mali tieto trendy využiť pri formovaní modernizácie, riadenia a transformácie štátnej správy.

Nový zoznam top 10 technologických trendov pre štátnu správu pre rok 2023 zostavený analytikmi Gartnera môže pomôcť previesť lídrov verejného sektora zrýchľujúcou sa transformáciou a prípravou na post-digitálnu štátnu správu. Pomôže im tiež dôslednejšie sa zamerať na plnenie stanovených cieľov.

„Súčasný globálny chaos a technologické otrasy nielenže vytvárajú tlak na štátnu správu, aby našla rovnováhu medzi digitálnymi príležitosťami a rizikami, ale predstavujú aj významnú príležitosť pre formovanie novej generácie digitálnej štátnej správy,“ povedal Arthur Mickoleit, riaditeľ analytického oddelenia spoločnosti Gartner.

„CIO v štátnej správe musia preukázať, že ich digitálne investície nemajú iba taktickú povahu, ale že pokračujú v zlepšovaní poskytovania služieb a dopadov na hlavné ciele,“ dodal.

CIO (riaditelia pre IT) v štátnej správe i samosprávach by mali zvážiť vplyv nižšie uvedených technologických trendov na svoje organizácie a využiť získané postrehy na zdôvodnenie investícií s cieľom zlepšiť prevádzkové schopnosti, dosiahnuť stanovené ciele a vytvoriť štátne organizácie lepšie pripravené na budúcnosť.

Ide o nasledujúcich Top 10 technologických trendov pre štátnu správu v roku 2023.

Adaptívna bezpečnosť (Adaptive Security)

Gartner predpovedá, že do roku 2025 bude 75 % vládnych CIO priamo zodpovedných za bezpečnosť aj mimo IT vrátane prevádzkových a kritických technologických prostredí.

Konvergencia dát, ochrany súkromia, dodávateľského reťazca, kyberneticko-fyzických systémov (CPS) a cloudu v organizácii si žiada integrovaný prístup k zabezpečeniu.

CIO by mali prepojiť adaptívnu bezpečnosť so širšími cieľmi v oblasti digitálnych inovácií, transformácie, národnej bezpečnosti a odolnosti.

Cloudová modernizácia zastaraného IT (Cloud-based Legacy Modernization)

Orgány štátnej správy sú pod tlakom, aby odbúrali staršie, oddelené systémy a dátové úložiská a modernizovali IT infraštruktúru a aplikácie s cieľom zabezpečiť odolnejšie verejné služby.

CIO môžu využívať adaptívne sourcingové stratégie na identifikáciu oblastí, kde modely dodávok „as-a-service“ rozširujú interné zdroje a riešia prevádzkové priority.

Gartner predpovedá, že do roku 2025 bude viac ako 75 % orgánov verejnej správy prevádzkovať viac ako polovicu pracovných záťaží s využitím poskytovateľov hyperskalárnych cloudových služieb.

Suverénny cloud (Sovereign Cloud)

Globálna neistota, obavy o súkromie dát a potenciálne zásahy cudzích vlád vedú k väčšiemu dopytu po suverénnych cloudoch. Štáty sa čoraz viac snažia obmedziť vystavenie dát a infraštruktúry vonkajším jurisdikciám a prístupu cudzích vlád.

Gartner predpovedá, že do roku 2025 bude viac ako 35 % zastaraných aplikácií v štátnej správe nahradených riešeniami vyvinutými na low-code aplikačných platformách a udržiavaných fúznymi tímami.

Hyperautomatizácia (Hyperautomation)

Podľa Gartnera začne 60 % organizácií štátnej správy do roku 2026 dávať prednosť automatizácii podnikových procesov, pričom v roku 2022 to bolo 35 %.

Iniciatívy v oblasti hyperautomatizácie podporujú prevádzkové a IT procesy v štátnej správe s cieľom poskytovať prepojené a bezproblémové služby občanom.

CIO musia zladiť automatizačné iniciatívy so súčasnými prioritami, aby mohli pokračovať v digitálnej transformácii a zároveň optimalizovať prevádzkové náklady.

Umelá inteligencia pre rozhodovanie (AI for Decision Intelligence)

Gartner predpovedá, že do roku 2024 bude mať 60 % investícií verejnej sféry do umelej inteligencie a dátových analytikov priamy dopad na prevádzkové rozhodovanie a výsledky v reálnom čase.

AI pre rozhodovanie (či rozhodovaciu inteligenciu) poskytuje orgánom verejnej správy rýchle, presné a včasné rozhodovacie schopnosti vo veľkom meradle. CIO sa musia pripraviť na široké využitie AI tým, že zaistia dostupnosť dát v miestach rozhodovania a zavedú účinné zásady riadenia a dohľadu (governance).

Programové zdieľanie dát (Data Sharing as a Program)

Zdieľanie údajov ako ad hoc úsilie medzi agentúrami a oddeleniami už nie je dostačujúce vzhľadom na požiadavky na zvyšovanie prínosu dát a analytikov.

Gartner predpovedá, že do konca roku 2023 zavedie 50 % organizácií štátnej správy formálne štruktúry zodpovednosti za zdieľanie dát vrátane štandardov pre štruktúru, kvalitu a aktuálnosť dát. CIO by sa pri vytváraní iniciatív na zdieľanie údajov mali zamerať na pridanú hodnotu a plnenie stanovených cieľov.

Totálny/celkový zážitok (Total Experience)

Do roku 2026 zníži prístup štátnej správy k celkovému zážitku (Total Experience, TX) nejednoznačnosť procesov o 90 % a zároveň zvýši ukazovatele spokojnosti v oblasti občianskej skúsenosti (Citizen Experience, CX) aj skúsenosti zamestnancov (Employee Experience, EX) o 50 %.

TX vytvára synergie a súdržnosť medzi tradične oddelenými nesúrodými disciplínami CX, EX, mnohozážitku (Multi Experience, MX) a užívateľského zážitku (User Experience, UX) na podporu transformácie služieb štátnej správy. CIO môžu znížiť trecie plochy v oblasti skúseností mapovaním, vizualizáciou a redizajnom ciest občanov a zamestnancov.

Gartner TX

Ekosystémy digitálnych identít (Digital Identity Ecosystems)

Gartner predpovedá, že do roku 2024 ponúkne viac ako tretina štátov občanom peňaženky s mobilnou identitou. Štátna správa čelí novým povinnostiam v novovznikajúcich ekosystémoch digitálnej identity, od ktorých sa očakáva zabezpečenie dôvery, inovácií a prijatie naprieč sektormi a hranicami.

Aby to vlády dosiahli, musia zabezpečiť, aby digitálna identita bola s vysokou mierou istoty ľahko dostupná a relevantná pre rôzne cieľové skupiny koncových užívateľov a poskytovateľov služieb.

Riadenie prípadov ako služba (Case Management as a Service, CMaaS)

Integrácia služieb štátnej správy závisí od návrhu a vývoja riešení case managementu ako zložiteľných produktov a služieb, ktoré je možné zdieľať naprieč programami, vertikálami a úrovňami štátnej správy.

Gartner predpovedá, že do roku 2024 budú úrady využívajúce kompozitné riadenie prípadov zavádzať nové funkcie o 80 % rýchlejšie ako ostatné organizácie. CIO by mali ukázať, ako možno dosiahnuť lepšie výsledky, lepšiu spoluprácu alebo integráciu programov.

Komponovateľné aplikácie pre štátnu správu (Composable Government Applications)

Úrady môžu úspešne odbúrať staršie, oddelené systémy a dátové úložiská použitím komponovateľnej architektúry.

Kontinuálne zlepšovanie a modernizácia je možné dosiahnuť zavedením modulárneho prístupu k architektúre aplikácií a využitím rýchlych pokrokov v oblasti automatizácie a strojového učenia.

O spoločnosti Gartner a štúdii

Používatelia služieb Gartneru sa môžu dozvedieť viac v štúdii Presentation: Top Technology Trends in Government for 2023. Pre všetkých je potom určená bezplatná e-brožúra Detailed Guide to the Gartner Top 10 Technology Trends 2023 in Government.

Gartner je popredná nezávislá výskumná a poradenská spoločnosť zameraná na informačné technológie. Viac ako dvetisíc analytikov Gartnera sa zaoberá technologickými a biznisovými témami, sleduje trendy, výrobcov a dodávateľov a produkuje 14-tisíc benchmarkov ročne v oblasti IT, financií, marketingu, prevádzky a obchodu.

V databáze Gartner je viac ako 300-tisíc vlastných reportov a analýz. Ponúka klientske interakcie a konzultácie s analytikmi. Po celom svete organizuje viac ako 75 konferencií ročne. Gartner má celosvetovo vyše 15-tisíc klientov – organizácií z viac ako 100 krajín; je medzi nimi 73 % firiem z rebríčka Global 500.

TS

 

Mohlo by vás zaujímať:

Celosvetové výdavky na IT v tomto roku podľa Gartnera vzrastú o 2,4 percenta

Hospodársky rozvoj stojí aj na veľkých dátach. Slovenské firmy ich analyzujú málo

Slovenské firmy využívajú umelú inteligenciu menej, ako je európsky priemer

Rok 2023 z hľadiska kybernetickej bezpečnosti podľa HP

Zamestnanci a nové technológie: Aby si udržali ľudí, musia firmy investovať do IT správnym spôsobom

S digitálnou transformáciou má problém každý druhý vedúci IT pracovník v Európe

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo