Podnikanie

Podľa spoločnosti Enehano to nie je len dôsledok nedostatku financií, ale aj slabšej osvety.

Sociálna poisťovňa a štát prichádzajú o významné zdroje príjmov z daní a odvodov živnostníkov, oni sami to pocítia na nižších dôchodkoch.

Aj keď ESG reporting bude povinný len asi pre 700 spoločností na Slovensku, odborník aj menším firmám odporúča začať zbierať dáta a prijímať ESG opatrenia čím skôr.

Bývalý poslanec za ODS, námestník ministra spravodlivosti a primátor Ústí nad Labem donedávna pôsobil ako riaditeľ zahraničnej siete agentúry CzechTrade.

Manažéri by nemali pristúpiť na falošnú dilemu medzi produktivitou a spokojnosťou zamestnancov, tvrdí šéf spoločnosti HP. Odvoláva sa na výsledky prieskumu.

Komisia zverejnila návrh nového nariadenia o oneskorených platbách v obchodných transakciách.

Slovenskí zamestnávatelia plánujú v poslednom štvrťroku najsilnejšie nábory od začiatku roka 2022. Skupina V4 však v svetovom i európskom meradle ostáva medzi krajinami s najslabšími náborovými plánmi.

Situácii by pomohlo, ak by IT zručnosti získali aj absolventi ekonomických odborov či manažmentu.

Miera čerpania voľných dní silno kolíše v závislosti od odvetvia. Pracovníci v školstve sú na tom diametrálne odlišne ako zamestnanci ubytovacích a stravovacích zariadení.

Axis Object Analytics má nové funkcie pre efektívnejší dohľad a úsporu nákladov na servre.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo