Podnikanie

Podľa prieskumu AHK World Business Outlook považujú za najväčšie riziká nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a rastúce náklady na suroviny a energie. Sú najväčšími zahraničnými platcami daní na Slovensku.

Cieľom nových pravidiel vykazovania je dosiahnuť transparentné zdaňovanie firemných príjmov.

Rodinný biznis nepredstavuje len aktivity v ekonomickom zmysle. Často ide o súčasť života, teda akési „rodinné striebro“, ktorého sa podnikatelia nechcú vzdať.

Apatickí, frustrovaní a čoraz odbojnejší – nová správa HP Wolf Security ukazuje znepokojujúce trendy v prístupe zamestnancov pracujúcich v hybridnom režime k bezpečnosti

Zákon umožňuje zverejňovanie údajov iba u tých zamestnancov, u ktorých je to potrebné v súvislosti s plnením ich pracovných, služobných alebo funkčných povinností.

Európske súdy sa v ostatných mesiacoch v zvýšenej miere zaoberajú témou monitorovania zamestnancov. Za problematické považujú prevažne kamerové systémy a mailovú komunikáciu.

Automatické baliace stroje šetria firmám nielen čas, ale aj peniaze, objem použitých obalov, a tým aj životné prostredie.

Pri platbe kartou odovzdáva zákazník informácie ako číslo karty, dátum vydania a meno držiteľa. Bez výslovného súhlasu držiteľa karty ich obchodník môže použiť len na danú transakciu.

Zamestnanci dnes chcú viac flexibility, lepšie skĺbiť svoj pracovný život s osobným, hľadajú nové príležitosti pre svoj kariérny rast a menia sa aj ich mzdové nároky.

Aj globálne majú zamestnávatelia najoptimistickejšie náborové plány od začiatku pandémie covidu-19 a na obzore je náborový boom.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo