Európski investori na Slovensku sú opäť optimistickejší, napriek očakávaniu stagnácie

Autor Markus Halt apríl 2023 -
Európski investori na Slovensku sú opäť optimistickejší, napriek očakávaniu stagnácie Pixabay

Zahraničným firmám na Slovensku prekážajú najmä vysoké ceny energií, nedostatok kvalifikovaných zamestnancov a nekompetentnosť politikov.

Investori z krajín EÚ pôsobiaci na Slovensku síce očakávajú ekonomickú stagnáciu, oveľa optimistickejšie však vnímajú perspektívy vlastného biznisu.

Vyplýva to z nedávneho prieskumu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, na ktorom sa zúčastnilo 70 spoločností. Najsilnejšie riziká pre ne vyplývajú z vysokých cien energií a situácie na trhu práce. Veľká väčšina by na Slovensku opäť investovala.

Hospodárska situácia a očakávania

Hodnotenie slovenskej ekonomiky po krízových udalostiach v roku 2022 je relatívne pozitívne: približne tri zo štyroch opýtaných spoločností (76 %) hodnotia súčasnú ekonomickú situáciu ako uspokojivú, iba jedna z desiatich (9 %) ako zlú.

Naopak, výhľad ďalšieho vývoja hospodárstva ako celku zostáva opatrnejší. Tu je pomer medzi optimistickými a pesimistickými očakávaniami mierne negatívny (-2 %), presne polovica účastníkov prieskumu neočakáva v tomto roku žiadnu zmenu hospodárskeho vývoja.

Vyššia miera spokojnosti prevláda pri hodnotení vlastnej podnikateľskej situácie. Za dobrú ju považuje 43 % respondentov a len tri percentá majú negatívny názor.

Prezident Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei) Peter Lazar konštatuje: „Ešte nikdy v dvadsaťročnej histórii prieskumu sa na zlé podnikanie nesťažovalo tak málo firiem.“

Väčšina firiem je tiež v porovnaní s minulým rokom optimistickejšia, pokiaľ ide o vyhliadky. Podiel firiem, ktoré neočakávajú žiadnu zmenu, je opäť 50 %. Pomer medzi pozitívnymi a negatívnymi podnikateľskými očakávaniami však predstavuje 24 %, čo je najvyššia hodnota od roku 2018, kedy bol zaznamenaný boom.

Zvýšená dôvera sa odráža aj v ďalších ukazovateľoch. Každý druhý investor (51 %) očakáva zvýšenie svojho celkového obratu a viac spoločností ako pred rokom predpokladá aj zvýšenie počtu zamestnancov (43 %), ako aj kapitálových výdavkov (36 %).

„Spätná väzba od spoločností jasne ukazuje, že sme sa odrazili od dna,“ komentuje prezident AHK Lazar.

Mzdové náklady

Po tom, čo účastníci prieskumu očakávali výrazný nárast mzdových nákladov už v predchádzajúcom roku, sa spoločnosti pripravujú na ešte výraznejší nárast v tomto roku. V priemere sa očakáva nárast mzdových nákladov o viac ako 9 %.

„S takýmito tempami nárastu bola dokonca prekročená úroveň spred korony. Inflačné tlaky a neistá situácia na trhu práce trápia firmy,“ konštatuje Peter Lazar.

Polovica firiem zároveň považuje mzdové náklady za hlavné riziko pre rozvoj podnikania v nasledujúcich dvanástich mesiacoch.

Riziká: Ceny energie, trh práce a dopyt

Údaje z prieskumu toto hodnotenie potvrdzujú. Vývoj cien energií a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov sú hlavnými rizikami pre mnohé spoločnosti. „Akokoľvek potešiteľné môžu byť rozvojové zámery v oblasti zamestnanosti, mnohé spoločnosti rýchlo narazia na svoje limity, pokiaľ ide o nábor nových pracovníkov,“ upozorňuje P. Lazar.

Pre 57 % účastníkov prieskumu je preto nedostatok zamestnancov jednou z najväčších hrozieb pre podniky v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. „Polovica opýtaných spoločností na to reaguje zvýšenou automatizáciou a digitalizáciou, ale aj investíciami do ďalšieho vzdelávania,“ dodáva prezident AHK.

Vysoké ceny energií sú tiež vysoko v zozname podnikateľských rizík. Vďaka nedávnej stabilizácii cien sa podiel zasiahnutých podnikov znížil zo 69 na 57 %, ale celková vysoká úroveň cien stále predstavuje veľkú hrozbu.

Situácia v oblasti dopytu zostáva kritická aj pre 56 % európskych investorov na Slovensku. Ešte pred rokom bol tento podiel len 47 %.

Naopak, pozitívny vývoj bolo možné pozorovať pri cenách komodít. Kým vlani ich 63 % označilo za hlavné podnikateľské riziko, tento rok tak urobilo len 34 %. „To svedčí o tom, že úzke miesta v dodávateľskom reťazci sú už pre mnohé spoločnosti vyriešené,“ vysvetľuje Peter Lazar.

Záväzok voči Slovensku ako miestu podnikania

Európski investori naďalej zhodne oceňujú kvalitu lokality. Slovensko žiari z hľadiska členstva v EÚ, platobnej disciplíny, produktivity a ochoty zamestnancov podávať výkony, ako aj dostupnosti a kvality miestnych dodávateľov. Tu je hodnotenie podobne pozitívne ako v predchádzajúcich rokoch. Spokojnosť s členstvom v EÚ sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom dokonca zvýšila.

„Rok po vypuknutí vojny na Ukrajine firmy o to viac pociťujú, aká je pre nich dôležitá vynikajúca integrácia Slovenska do EÚ a spoločného trhu,“ dodáva prezident AHK Lazar.

Pokiaľ ide o negatívne hodnotené kritériá, zlé známky dali opýtaní investori popri dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily politickej stabilite a predvídateľnosti hospodárskej politiky.

Okrem toho sa boj proti korupcii a transparentnosť vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi opäť o niečo pribrzdili. „Pre opatrenia hospodárskej politiky vo volebných programoch strán náš prieskum určite poskytuje určité indície,“ hovorí Peter Lazar.

Prevažná väčšina opýtaných spoločností zo zahraničia v rámci európskych krajín (81 %) by si aj dnes vybrala Slovensko ako miesto pre investíciu. Lojalita je tak na druhej najvyššej úrovni za posledných šesť rokov.

Markus Halt, AHK Slowakei

 

Prieskum konjunktúry 2023 výsledky page 0004Prieskum konjunktúry 2023 výsledky page 0005Prieskum konjunktúry 2023 výsledky page 0006Prieskum konjunktúry 2023 výsledky page 0007Prieskum konjunktúry 2023 výsledky page 0009Prieskum konjunktúry 2023 výsledky page 0009Prieskum konjunktúry 2023 výsledky page 0010Prieskum konjunktúry 2023 výsledky page 0011Prieskum konjunktúry 2023 výsledky page 0012Prieskum konjunktúry 2023 výsledky page 0014

 

Mohlo by vás zaujímať.

Európski investori na Slovensku sú opäť optimistickejší, napriek očakávaniu stagnácie

Pracovný trh očakáva oživenie, ukázal prieskum

Väčšina slovenských firiem čelí nedostatku kvalifikovaných ľudí, potvrdil prieskum

Podnikateľom roka je výrobca obuvi, v technologickej kategórii sa presadil dodávateľ zubárskych súprav

Nemecké firmy na Slovensku očakávajú ekonomické oslabenie, vlastné podnikanie majú pomerne silné

Vojna na Ukrajine mení pohľad zahraničných investorov na Európu aj Slovensko

Ekonomiky strednej a východnej Európy sa ukázali byť odolnejšie, ako sa očakávalo

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo