Témy

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Študenti sa vďaka praktickej skúsenosti učia byť zodpovednými, vedieť sa rozhodovať, komunikovať a viesť firmu.

Tejto rozvíjajúcej sa profesii chýba zakotvenie v legislatíve. Asociácia varovala aj pred samozvanými koučmi a šarlatánmi.

Bývalý poslanec za ODS, námestník ministra spravodlivosti a primátor Ústí nad Labem donedávna pôsobil ako riaditeľ zahraničnej siete agentúry CzechTrade.

Manažéri by nemali pristúpiť na falošnú dilemu medzi produktivitou a spokojnosťou zamestnancov, tvrdí šéf spoločnosti HP. Odvoláva sa na výsledky prieskumu.

Slovenskí zamestnávatelia plánujú v poslednom štvrťroku najsilnejšie nábory od začiatku roka 2022. Skupina V4 však v svetovom i európskom meradle ostáva medzi krajinami s najslabšími náborovými plánmi.

Situácii by pomohlo, ak by IT zručnosti získali aj absolventi ekonomických odborov či manažmentu.

Miera čerpania voľných dní silno kolíše v závislosti od odvetvia. Pracovníci v školstve sú na tom diametrálne odlišne ako zamestnanci ubytovacích a stravovacích zariadení.

Za jednu z ciest k dosiahnutiu rovnováhy medzi pracovným a osobným životom považujú zamestnanci aj dostatočne dlhé voľno v práci.

Firmy čoraz viac využívajú AI aj v procese náboru nových pracovníkov.

Švédske mzdové rovnostárstvo je v mnohých prípadoch antimotivačné. Vinou zotrvačnosti v myslení aktérov sú zmeny smerom k diverzifikácie miezd pomalé.

Strana 1 z 14

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo