Témy

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Úrad na ochranu whistleblowerov môže zvrátiť pracovnoprávne úkony voči zamestnancom, ktorí oznámia protispoločenskú činnosť vo firme.

Zamestnávateľ si môže údaje uchádzačov ponechať aj dlhšie po ukončení výberového konania pre prípad antidiskriminačnej žaloby.

Nové technológie menia firmy a kvalifikácie, ktoré sú pre ne potrebné, sa neustále premieňajú. Čoraz horší nedostatok ľudí s potrebným profilom ohrozuje produktivitu a rast firiem.

Zamestnávateľ podľa právnej úpravy z tohto roka nemôže zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdy.

Dcéra spoločnosti Spencer Stuart vznikla a stavia na HR divíziách prevzatých od firmy Aon. Do popredia dáva využívanie vnútorného potenciálu podnikov.

Ekonomický optimizmus mileniálov a generácie Z je na ústupe. Ich viera v rast je podľa prieskumu najnižšia za posledných šesť rokov.

Nie tridsiatnici, ale štyridsiatnici so sebou prinášajú maximum pracovnej produktivity. V KSVE je rizikom migrácia na západ.

Vedenie a odbory odsúhlasili postupné každoročné zvyšovanie tarifných miezd a garanciu zabezpečenia zamestnanosti.

Európsky orgán práce začne fungovať od októbra 2019 najprv v Bruseli, neskôr sa presunie.

Tri štvrtiny respondentov prieskumu CEO Outlook priznali, že vo funkcii urobili aj veľkú chybu. Dôležité je podľa nich poučiť sa.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo