Témy

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Francúzsky manažér pôsobil viac ako 30 rokov na významných funkciách v automobilovom priemysle, predovšetkým v marketingu. Pracoval aj pre značky, Ford, Škoda a Toyota.

Po odpočítaní firiem, ktoré chcú svoje stavy znížiť, a zohľadnení sezónnych vplyvov je čistý index trhu práce podľa ManpowerGroup na úrovni 17 percent.

Študenti sa vďaka praktickej skúsenosti učia byť zodpovednými, vedieť sa rozhodovať, komunikovať a viesť firmu.

Tejto rozvíjajúcej sa profesii chýba zakotvenie v legislatíve. Asociácia varovala aj pred samozvanými koučmi a šarlatánmi.

Bývalý poslanec za ODS, námestník ministra spravodlivosti a primátor Ústí nad Labem donedávna pôsobil ako riaditeľ zahraničnej siete agentúry CzechTrade.

Manažéri by nemali pristúpiť na falošnú dilemu medzi produktivitou a spokojnosťou zamestnancov, tvrdí šéf spoločnosti HP. Odvoláva sa na výsledky prieskumu.

Slovenskí zamestnávatelia plánujú v poslednom štvrťroku najsilnejšie nábory od začiatku roka 2022. Skupina V4 však v svetovom i európskom meradle ostáva medzi krajinami s najslabšími náborovými plánmi.

Situácii by pomohlo, ak by IT zručnosti získali aj absolventi ekonomických odborov či manažmentu.

Miera čerpania voľných dní silno kolíše v závislosti od odvetvia. Pracovníci v školstve sú na tom diametrálne odlišne ako zamestnanci ubytovacích a stravovacích zariadení.

Za jednu z ciest k dosiahnutiu rovnováhy medzi pracovným a osobným životom považujú zamestnanci aj dostatočne dlhé voľno v práci.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo