Témy

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Partnerstvom vzniká na česko-slovenskom trhu významný hráč, ktorý spoločnými silami povedie expanziu do strednej a západnej Európy.

Podľa prieskumu AHK World Business Outlook považujú za najväčšie riziká nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a rastúce náklady na suroviny a energie. Sú najväčšími zahraničnými platcami daní na Slovensku.

Práca z domu komplikuje prácu firemných IT tímov, lebo administratívni pracovníci na home office menej dbajú na bezpečnostné pravidlá.

Odvetvia, v ktorých sa zamestnávatelia tešia veľkému záujmu ľudí, a, naopak, kde ich zháňajú ťažko

Apatickí, frustrovaní a čoraz odbojnejší – nová správa HP Wolf Security ukazuje znepokojujúce trendy v prístupe zamestnancov pracujúcich v hybridnom režime k bezpečnosti

Zákon umožňuje zverejňovanie údajov iba u tých zamestnancov, u ktorých je to potrebné v súvislosti s plnením ich pracovných, služobných alebo funkčných povinností.

Európske súdy sa v ostatných mesiacoch v zvýšenej miere zaoberajú témou monitorovania zamestnancov. Za problematické považujú prevažne kamerové systémy a mailovú komunikáciu.

Zamestnanci dnes chcú viac flexibility, lepšie skĺbiť svoj pracovný život s osobným, hľadajú nové príležitosti pre svoj kariérny rast a menia sa aj ich mzdové nároky.

Dokument Európskej komisie chce otvoriť širokú politickú diskusiu o výzvach a príležitostiach spojených so starnutím európskej spoločnosti.

Za úspechom sa neskrýva len talent, ale skôr schopnosť nepoddať sa komplikáciám a vytrvať. Z pohľadu organizácie je v tomto smere užitočný koncept reziliencie.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo