IT

Zlepšia sa tým podmienky pre spotrebiteľov a zníži sa environmentálna stopa súvisiaca s výrobou a likvidáciou nabíjačiek

Apatickí, frustrovaní a čoraz odbojnejší – nová správa HP Wolf Security ukazuje znepokojujúce trendy v prístupe zamestnancov pracujúcich v hybridnom režime k bezpečnosti

Zákon umožňuje zverejňovanie údajov iba u tých zamestnancov, u ktorých je to potrebné v súvislosti s plnením ich pracovných, služobných alebo funkčných povinností.

Rôzne národné predpisy pre výber mýta na európskych cestách znamenajú pre dopravcov značné komplikácie. Pracuje sa však na riešení, ktoré výrazne zjednoduší platbu mýta po celej Európe

Od októbra 2021 budú môcť vývojári aplikácii pridávať do Google Obchodu informácie o spôsoboch zberu dát, ale aj o nasledovnom spracovaní a využívaní získavaných údajov.

Štandardom nového typu USB je prenos súborov rýchlosťou až 1 000 MB/s pri čítaní a 900 MB/s pri zápise. Podporuje notebooky a stolné počítače novej generácie.

Ako sa dáta získané v reálnej prevádzke cez senzory a kamery dajú použiť na vytváranie a aktualizáciu 3D máp skladov a výrobných zariadení na cloude.

Európske súdy sa v ostatných mesiacoch v zvýšenej miere zaoberajú témou monitorovania zamestnancov. Za problematické považujú prevažne kamerové systémy a mailovú komunikáciu.

Globálny integrovaný logistický expert zavádza systémy TMS a WMS od na lepšiu podporu zákazníkov a na rast firmy.

Pri platbe kartou odovzdáva zákazník informácie ako číslo karty, dátum vydania a meno držiteľa. Bez výslovného súhlasu držiteľa karty ich obchodník môže použiť len na danú transakciu.

Partneri